سود غیرعملیاتی چیست؟


در نرم افزار حسابداری و مالی لیام طبقه بندی سرفصل ها در گزارشات مالی به صورت هوشمند برابر استاندارد های حسابداری بین الملی انجام میگردد

درآمد عملیاتی و هزینه های عملیاتی

درآمد عملیاتی و هزینه های عملیاتی: سود و زیان ناشی از فعالیتهای شرکت که مربوط به عملیات آن بوده ولی مرتبط با عملیات اصلی واحد تجاری نمی باشد ، تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ثبت و در صورت سود و زیان طبقه بندی می گردد .

(البته که در نرم افزار حسابداری و مالی لیام طبقه بندی سرفصل ها در گزارشات مالی به صورت هوشمند برابر استاندارد های حسابداری بین الملی انجام میگردد اما به لحاظ مرور مجدد برای علاقه مندان لازم به توضیح می باشد)

هزینه های عملیاتی

هزینه عملیاتی مخارجی است که برای مدیریت و نگهداری یک کسب و کار به صورت روزانه خرج می شود. هزینه عملیاتی در حقیقت یکی از اجزای اساسی درآمد عملیاتی است و معمولاً در صورتحساب سود و زیان شرکت منعکس می‌شود. اگرچه هزینه های عملیاتی به طور معمول شامل مخارج سرمایه ای نمی‌شوند، اما می‌توانند بسیاری از اجزای عملیاتی یک شرکت را شامل شوند. این هزینه های عملیاتی عبارتند از:

 • کارمزدهای قانونی و حسابداری
 • پرداخت‌های بانکی
 • هزینه فروش
 • مخارج بازاریابی
 • هزینه های سفر و سرگرمی
 • هزینه تحقیق و توسعه غیر سرمایه ای
 • مخارج مربوط به تجهیزات اداری
 • مبالغ بابت اجاره
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات
 • حقوق و دستمزد

معادل‌ انگلیسی هزینه عملیاتی عبارت است از:

سایر درآمدهای عملیاتی

این سرفصل شامل مواردی از قبیل کسری و اضافات انبار ( ناشی از انبارگردانی ) ، فروش ضایعات ( با توجه به حواله انبار و مدارک مزایده یا فروش صورت گرفته) ، زیان کاهش ارزش موجودی ها ( در راستای بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در قیمت گذاری پایان دوره موجودی ها طبق استاندارد حسابداری ) ، سود و زیان تسعیر ارز ( ناشی از تفاوت نرخ ارز مربوط به اقلام پولی در پایان سال مالی طبق استاندارد حسابداری تسعیر ارز ) و …. می باشد .

در نرم افزار حسابداری و مالی سود غیرعملیاتی چیست؟ لیام طبقه بندی سرفصل ها در گزارشات مالی به صورت هوشمند برابر استاندارد های حسابداری بین الملی انجام میگردد

ثبت های حسابداری مربوط به رویداد های فوق

1-اضافات انبارگردانی :
مبنای ثبت ، مدارک انبارگردانی و تاریخ ثبت پس از عملیات انبارگردانی پایان سال بشرح ذیل صورت می پذیرد:
موجودی مواد و کالا * (بدهکار )
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی/ کسری و اضافات انبارگردانی *(بستانکار)

2-کسری انبارگردانی :
مبنای ثبت ، مدارک انبارگردانی و تاریخ ثبت پس از عملیات انبارگردانی پایان سال بشرح ذیل صورت می پذیرد:
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی /کسری و اضافات انبارگردانی *(بدهکار)
موجودی مواد و کالا * (بستانکار)

3- فروش ضایعات :
مبنای ثبت ، صورتحساب فروش ضایعات و حواله انبار می باشد و بشرح ذیل ثبت می گردد :
سایر حسابها و اسناد دریافتنی تجاری *(بدهکار)
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / فروش ضایعات *(بستانکار)
سایر حسابها و اسناد پرداختنی / مالیات بر ارزش فروش * (بستانکار)
4-زیان کاهش ارزش موجودی ها :
مبنای ثبت : محاسبات کاهش ارزش موجودیها و تاریخ ثبت در پایان سال مالی می باشد و به صورت زیر ثبت می گردد :
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / زیان کاهش ارزش موجودیها *(بدهکار)
موجودی مواد و کالا * ( بستانکار)

5- سود زیان ناشی از تسعیر ارز (موجودی نقد نزد بانکهای ارزی ):
مبنا و تاریخ ثبت نرخ ارز در پایان سال مالی می باشد و بشرح ذیل ثبت می گردد :

الف -درصورت وجود سود تسعیر ارز
موجودی نقد نزد بانکها / بانک های ارزی * (بدهکار)
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / سود و زیان تسعیر ارز *(بستانکار)

ب- در صورت وجود زیان تسعیر ارز
سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی / سود و زیان تسعیر ارز *(بدهکار)
موجودی نقد نزد بانکها / بانک های ارزی *** (بستانکار)

هزینه‌های عملیاتی حساب درآمد

هزینه‌های عملیاتی حساب درآمد، صورت ‌حساب درآمد هزینه ‌ها و درآمد یک شرکت در طول یک بازه زمانی مشخص را پیگیری و ثبت می‌کند تا تصویری از سودآوری آن ارائه کند. صورت حساب درآمد هزینه ‌ها را غالبا در 6 گروه دسته ‌بندی می‌ کنند. این 6 گروه عبارتند از:

 • هزینه کالاهای فروخته شده
 • هزینه‌های فروش، عمومی، و اداری
 • هزینه استهلاک و کاهش ارزش دارایی
 • سایر هزینه‌های عملیاتی
 • هزینه سود و بهره
 • مالیات بر درآمد

تمام هزینه‌های عملیاتی حساب درآمد را می‌توان تحت عنوان هزینه‌های عملیاتی در نظر گرفت اما به هنگام تعیین درآمد عملیاتی با استفاده از صورت حساب درآمد، هزینه‌های مرتبط با بهره و مالیات بر درآمد کسر می‌شوند.

صورت سود و زیان در امکان سنجی

صورت سود و زیان در امکان سنجی

در مقاله پیش رو، در نظر داریم تا شما مخاطبان عزیز را با نقش صورت سود و زیان در یک طرح امکان سنجی بررسی کنیم. اما پیش از هرچیز باید ببینیم طرح امکان سنجی چیست و شامل چه بخش هایی است. در ادامه به بررسی مواردی دیگری در مورد صورت سود و زیان و نقش آن در یک طرح توجیهی خواهیم پرداخت. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

صورت سود و زیان چیست؟

در واقع می توان این طور توضیح داد که صورت سود و زیان، یکی از انواع صورت‌های مالی اساسی است که نحوه انجام و نتیجه عملکرد مای یک شخصیت حقوقی را طی یک دوره مالی معین نشان می‌دهد.

به عبارت ساده تر، می توان گفت که به صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی مشخص مورد اندازه‌گیری قرار می دهد؛ صورت حساب سود و زیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه‌های خود را از طریق روش های مختلف از قبیل انواع فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. به علاوه، سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت در یک دوره حسابداری خاص را که به طور معمول یک فصل، ماه یا سال مالی می باشد؛ نشان می‌دهد.

الف. درآمدعملیاتی:

منظور از درآمد عملیاتی در واقع درآمد هایی است که از فعالیت مستمر و اصلی واحد های تجاری حاصل می شود.

ب. درآمدهای غیرعملیاتی:

منظور از درآمد غیر عملیاتی در حقیقت همان درآمدهایی است که از طریق فعالیت مستمر و اصلی حاصل نمی شود و در عوض در اثر فعالیتی غیر از ماموریت اصلی موسسه عاید شده است. به عنوان مثال فعالیت شرکت در خرید و فروش کالا است و بنابراین درآمد اصلیش را از فروش کالا بدست می آورد. اما بخشی از ساختمان خود را نیز اجاره داده است و درآمد حاصل از اجاره، درآمد غیرعملیاتی این شرکت به حساب می آید و این به این دلیل است که این رویداد مستمر و همیشگی نیست پس نسبت به درآمد عملیاتی از اهمیت کمتر برخودار می باشد.

می توان این طور توضیح داد که درآمدهای غیرعملیاتی مثلا از محل فروش دارایی های ثابت، نه تنها در ازاي کاهش ثروت شرکت شناسایی می شود، بلکه حتی ممکن است جنبه مستمر نداشته باشد و به عبارت دیگر نوعی سود تجدید ناپذیر باشند و بنابراین از این دیدگاه باید با دقت به آن نگریست. دقت نکردن به اثرات و نتایج سود غیرعملیاتی بر سود خالص ممکن است باعث ایجاد انتظارات گمراه کننده از درآمد و در نتیجه قیمت سهام شرکت شود.

صورت سود و زیان شامل چه موارد می شود؟

یک صورت سود و زیان در یک طرح امکان سنجی شامل موارد مختلفی می شود که در ادامه به مهم ترین این موارد اشاره می کنیم:

الف. درآمد حاصل شده از فروش: این مورد به درآمد ریالی به دست آمده از فروش کالاها و یا ارائه خدمات به مشتری اشاره دارد.

ب. بهای تمام شده کالا ها: قیمت مواد، انرژی، خدمات و دستمزد که همه و همه برای کسب درآمد مورد نیاز می باشند.

ج. سود ناخالص: مازاد فروش خالص نسبت به بهای تمام شده فروش کالاهایی که به فروش رفته اند.

د. هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی: این نوع هزینه ها در واقع همان هزینه هایی هستند که برای کادر اداری موسسه یا شرکت صرف می شود. به عنوان مثال:حقوق کارمندان اداری، ملزومات اساسی شرکت، استهلاک و هزینه بیمه ودیگر موراد از این قبیل

ه. سود یا زیان عملیاتی: این مورد به سود وزیان عملیاتی پس از کسر شدن هزینه هایی از جمله هزینه های اداری، عمومی و تشکیلاتی اشاره دارد.

و. هزینه های مالی: منظور از هزینه های مالی همان هزینه نرخ بهره تسهیلات دریافت شده می باشد .

ز. درآمد حاصل شده از سرمایه گذاری: این مورد به درآمد حاصل شده از انواع فعالیت های سرمایه گذاری اعم خرید و فروش سهام و دیگر موارد این چنینی اشاره دارد.

ح. هزینه ها و درآمدهای متفرقه شرکت: این مورد به درآمدهایی مانند درآمد حاصل از تسعیر ارز، سود سپرده بانکی و فروش دارایی های ثابت و دیگر درآمدهای مشابه اشاره دارد.

ط. سود یا زیان ویژه پیش از کسر شدن مالیات: این مورد به سود یا زیان به دست امده پیش از کسر شدن مالیات پرداختی اشاره دارد.

ی. مالیات: مالیات قابل پرداخت به دولت

ک. سود یا زیان پس از کسر شدن مالیات: این مورد به سود یا زیان حاصل شرکت پس از کسر شدن مالیات قابل پرداخت اشاره دارد.

ل. سرمایه: سرمایه یا همان سرمایه ثبتی در حقیقت به تعداد سهام بر اساس قیمت اسمی اشاره دارد.

صورت سود و زیان چگونه تهیه می شود؟

صورت سود و زیان به دو روش مختلف قابل تهیه و تنظیم می باشد.

الف. روش یک ‌مرحله ای:

در روش یک مرحله ای ابتدا تمام درآمدها به صورت یکجا آورده شده و در ادامه تمام هزینه‌ها در زیر آن‌ها آورده می‌شود و در پایان از تفاضل آن‌ها می توانیم سود یا زیان قبل از کسر مالیات برسیم که البته با کسر مالیات در شرایطی که شرکت یا موسسه ما سود دهی داشته باشد؛ به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا به عبارت دیگر همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید.

ب. روش دو مرحله ای:

در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده می شود و در ادامه هزینه‌های عملیاتی ذکر خواهد شد که از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می‌رسیم. سپس به مرحله بعد می رویم که در این مرحله درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه‌های غیر عملیاتی آورده می‌شود و همانند حالت قبل از تفاضل این دو می توانیم سود و زیان غیر عملیاتی را حساب کنیم. نهایتا از تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات خواهیم رسید که با کسر مالیات به سود و زیان بعد از کسر مالیات یا به عبارت دیگر همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید. به صورت حساب سود و زیان صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته می شود.

نکته ای که باید به خاطر داشت این است که مهم‌ترین بخش صورت حساب سود و زیان قسمت نهایی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه نهایی فعالیت هر واحد تجاری را نشان می‌دهد که آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سودآور بوده ‌است یا خیر.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله نسبت های مالی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان

صورت درآمد و هزینه که به‌ صورت سود و زیان (Income Statement) نیز معروف است؛ میزان درآمدها، هزینه‌ها، و همچنین سود یا زیان انتهای دوره را که حاصل فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی هستند را گزارش می‌کند.

صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه می‌شود. این یعنی اینکه درآمدها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق‌یافته باشند به عبارت دیگر زمانی که وجه نقد دریافت گردید درآمد هم شناسایی می‌شود. هزینه‌ها هم در این روش زمانی شناسایی می‌شوند که پرداخت شده باشند خواه برای هزینه‌های گذشته باشد و یا هزینه‌های آتی.

همچنین در صورت سود و زیان، سود سهام پرداخت شده به سهامداران عادی به‌عنوان هزینه و درآمد حاصل از صدور سهام به‌عنوان یک درآمد شناسایی نمی‌شوند. مبادلات بین موسسه و مالکانش به‌طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.

صورت سود و زیان، به‌خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است و شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی، صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل‌مشاهده است.

تهیه گزارش سود و زیان

گزارش سود و زیان به دو روش یک و دومرحله‌ای تهیه می‌شود.

 • در روش تک مرحله‌ای ابتدا کلیه درآمدها و در ادامه کلیه هزینه‌ها در زیر آن‌ها آورده می‌شود و در نهایت از تفاضل آن‌ها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می‌شود.
 • در روش دو مرحله‌ای، ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه‌های عملیاتی در زیر آن‌ها آورده می‌شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می‌آید. در مرحله بعد درآمدهای غیرعملیاتی و هزینه‌های غیرعملیاتی آورده می‌شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم.

روش محاسبه صورت سود و زیان به چه شکل است؟

در محاسبه صورت سود و زیان ابتدا درآمدها محاسبه می‌شود و سپس هزینه‌ها از آن کسر می‌گردد.

⌈هزینه‌های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی⌉

در صورت فزونی درآمد به هزینه شرکت سود داشته است.

⌈درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی⌉

و در صورت فزونی هزینه به درآمد شرکت متحمل زیان شده است.

صورت سود و زیان

چند نوع سود داریم؟

منظور از عملکرد مالی، فعالیت‌هایی است که به‌نوعی باعث تغییر در دارایی، بدهی‌ها و سرمایه گردد. همچنین صورت سود و زیان دارای 3 نوع سود است:

الف) سود ناخالص

سود ناخالص از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده کالا به دست می‌آید و معادله آن به شکل زیر است:

⌈سود ناخالص = هزینه تمام‌شده کالا – میزان فروش کالا⌉

ب) سود عملیاتی

سود عملیاتی یا سود قبل از کسر مالیات از کسر سود ناخالص از هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش و هزینه‌های استهلاک ساختمان و اثاثیه به دست می‌آید. معادله آن به‌صورت زیر است.

⌈سود عملیات= هزینه استهلاک – هزینه‌های هزینه های اداری عمومی فروش – سود ناخالص⌉

ج) سود خالص

سود خالص از کسر مالیات از درآمدهای غیرعملیاتی (مواردی نظیر سود بانکی) بعلاوه هزینه‌های غیرعملیاتی کسر از سود عملیاتی به دست می‌آید.

⌈سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه‌های غیرعملیاتی – سود عملیاتی⌉

مهم‌ترین بخش صورت سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک شرکت را نشان می‌دهد و با مطالعه آن می‌توان فهمید که نتایج فعالیت کسب و کار سودآور بوده یا زیان ده.

هدف از تهیه صورت سود و زیان جامع چیست؟

یکی از اهداف تهیه صورت سود و زیان ارائه یک گزارش از فعالیت های کسب و کار یک شرکت، به سهامداران مورد نظر جهت مشخص شدن میزان سودآوری فعالیت های شرکت می باشد.

مدیران با استفاده از گزارشات سود و زیان می توانند یک دید دقیق از اتفاقاتی که داخل شرکت آن ها می افتد کسب نموده و کسب و کار خود را با میزان رشد و همچنین رقبای خود مقایسه کنند.

گزارشات سود و زیان کمک بزرگی به مدیران جهت گرفتن تصمیمات جدی و جدید در زمینه افزایش ظرفیت تولید، بهبود محصولات، گسترش محیط جغرافیایی شرکت، حذف بخشی از خط تولید و … به منظور افزایش فروش می نمایند.

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان

ترازنامه و صورت سود و زیان دارای چند تفاوت می باشند که این تفاوت سود غیرعملیاتی چیست؟ ها به شرح زیر هستند:

 • صورت سود و زیان عملکرد شرکت در در یک بازه زمانی را ارائه می دهد، اما ترازنامه به نمایش وضعیت مالی شرکت در یک زمان مشخص از عمر شرکت می پردازد.
 • ترازنامه اطلاعاتی که با دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت مرتبط می باشد را نمایش می دهد، اما صورت سود و زیان اطلاعاتی را که با درآمد و هزینه در ارتباط هستند را نمایش داده و در نهایت میزان سود خالص را ارائه می دهد.
 • ترازنامه میزان نقدینگی کافی برای انجام تعهدات شرکت را تعیین می کند، در حالی که صورت سود و زیان چگونگی عملکرد مالی شرکت را در قالب یک گزارش ارائه می دهد.

صورت سود و زیان

اجزاء صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان شامل عناصر اصلی زیر است:

1- درآمد یا میزان فروش

درآمد فروش بیانگر عایدی شرکت از فروش محصول یا خدمات است که در قسمت بالای صورت نوشته می‌شود. این مقدار ناخالص بوده و هزینه های مرتبط با تولید کالای فروخته شده یا ارائه خدمات در ان لحاظ نمی‌شود. در این بین برخی از شرکت‌ها نیز دارای درآمد چندگانه هستند که مجموع این درآمدها به کل درآمد اضافه می شود.

درآمد حاصل از فعالیت اصلی موسسه در صورت سود و زیان نوشته می‌شود. سؤال اصلی اینجاست که درآمد اصلی و فرعی چیست؟ برای روشن شدن موضوع را با مثالی ادامه می‌دهیم؛ صاحب یک پمپ‌بنزین را فرض کنید، درآمد اصلی حاصل از فروش بنزین به دست می‌آید همچنین در کنار جایگاه بنزین یک مغازه نیز وجود دارد که درآمد حاصل از آن به‌عنوان درآمد فرعی ثبت می‌شود.

2- بهای تمام‌شده کالای فروش رفته یا هزینه‌های فروش

هزینه‌های فروش نشان‌دهنده هزینه کالاهای فروخته‌شده و یا خدمات ارائه‌شده در طول دوره حسابداری است. از این رو برای یک موسسه خرده‌فروشی، هزینه فروش برابر خواهد بود با مجموع موجودی در آغاز دوره به اضافه خرید در طول دوره منهای موجودی انتهای دوره. بهای تمام شده کالای فروخته شده نشان دهنده هزینه‌های مستقیم مرتبط با تولید و فروش محصولات است.

همچنین اگر شرکت ارائه دهنده خدمات باشد، این بخش یه عنوان هزینه فروش ثبت می‌شود. این بخش از صورت حساب سود و زیان خروجی حسابداری صنعتی یک شرکت است. بهای تمام شده عمدتا شامل نیروی انسانی، مواد اولیه، سربار تولید و سایر هزینه های دیگر مانند استهلاک است.در صورتی که موسسه تولیدکننده محصولی باشد هزینه‌های فروش علاوه بر موارد بالا شامل هزینه‌های محتمل شده برای تولید محصول که در طول دوره است. هزینه‌های تولید مانند: دستمزد مستقیم یا کار مستقیم، مصرف مواد مستقیم، استهلاک کارخانه و ماشین‌آلات، سربار ساخت و …

3- سایر درآمدها

سایر درآمدها شامل درآمدی می‌شود که از فعالیت اصلی موسسه به دست نمی‌آید به عبارت دیگر فعالیت فرعی موسسه است. به‌طور مثال درآمد مغازه کنار جایگاه پمپ‌بنزین فروشی.

نکته: درآمد حاصل از سود سپرده موسسه در بانک و یا درآمد حاصل از فروش ارزهای خارجی جزو درآمد فرعی موسسه است.

4- هزینه‌های توزیع و فروش

هزینه‌های توزیع و فروش شامل هزینه‌های محتمل شده برای ارائه کالا از محل موسسه به مشتریان است مانند: هزینه بازاریابی و نقل و انتقال محصول.اکثر کسب و کارها هزینه‌هایی مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات دارند. این هزینه‌ها عمدتا شامل بازاریابی، تبلیغات و ترویج مصرف است که سود غیرعملیاتی چیست؟ با یکدیگر گروه بندی می شوند زیرا تمامی آن‌ها هزینه های مشابه صرف شده جهت افزایش فروش است.

5- هزینه‌های اداری

هزینه‌های اداری به‌طور کلی از هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم در تولید و عرضه کالا و خدمات ارائه‌شده توسط موسسه نیست. مانند هزینه‌های مربوط به مدیریت و پشتیبانی. هزینه های عمومی و اداری عمدتا شامل هزینه‌های بخش فروش، خدمات عمومی و بخش اداری است. این بخش از هزینه ها دربرگیرنده تمام هزینه‌های غیرمستقیم دیگر مرتبط با اداره کسب و کار است. اصلی ترین بخش‌های آن شامل حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی، هزینه‌های جاری اعم از بیمه و هزینه‌های ماموریت و… است. هزینه استهلاک نیز گاهی در این بخش لحاظ می‌شود اما بسته به تصمیمات شرکت متفاوت است.

نمونه‌هایی از هزینه‌های اداری عبارت‌اند از:

 • هزینه حقوق و دستمزد مدیریت اجرایی
 • هزینه‌های حقوقی و حرفه‌ای
 • استهلاک ساختمان اداری
 • اجاره بهای دفاتر مورداستفاده برای مدیریت
 • هزینه بخش‌های مالی، بخش منابع انسانی و بخش مدیریت

6- سایر هزینه‌ها

شامل هزینه‌هایی است که در دسته هزینه‌ها آورده نمی‌شود.کسب و کارها غالباً هزینه های دیگری دارند که مختص صنعت آن‌ها است. هزینه های دیگر ممکن است شامل مواردی از قبیل توسعه فناوری، تحقیق و توسعه (R&D)، غرامت مبتنی بر سهام یا Stock-Based Compensation که بطور خلاصه با SBC نمایش داده می شود. هزینه های اختلال در ارزش، سود و زیان ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها و بسیاری از هزینه های دیگر باشد که خاص یک صنعت یا شرکت است.

7- هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی معمولاً از بهره وام‌های دریافتی و بهره اوراق قرضه تشکیل می‌شوند.

8- مالیات بر درآمد

هزینه مالیات بردرآمد شناسایی‌شده در طول دوره به‌طور کلی از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 • مالیات برآوردی دوره فعلی
 • مالیات دوره قبل
 • هزینه مالیات معوق

9- هزینه استهلاک

استهلاک بیانگر هزینه‌های غیر نقدی است که توسط حسابداران ایجاد گردیده‌است. دلیل استفاده از این نوع از هرینه‌ که عملا به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود بحث مالیات است. با کسر این هزینه از سود خالص می‌توان مالیات پرداختی شرکت را کاهش داد. این هزینه توسط روش‌های استاندارد ارائه شده و بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم محاسبه می‌گردد. دارایی‌های بلند مدت یک شرکت همچون تجهیزات ، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و … ممکن است در طول زمان دچار کاهش ارزش شده و هزینه استهلاک به آن تعلق گیرد.

نمونه صورتحساب سود و زیان

در این بخش یک نمونه صورت سود و زیان را مشاهده می نمایید.

موجودی کالا در صورت سود و زیان

موجودی کالا در مؤسسات بازرگانی قسمت عمده و قابل‌توجه دارایی‌های موسسه را تشکیل می‌دهد. موجودی کالا هم در ترازنامه به‌عنوان دارایی و هم در سود و زیان به‌عنوان بهای تمام‌شده کالای فروش رفته محاسبه می‌گردد به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان چیست؟

ممکن است برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که منظور از صورت سود و زیان چیست؟ که به آن صورت درآمد و هزینه نیز گفته می شود. از میزان درآمدها، هزینه ها گزارشی را ارائه می دهد.

یکی از اصلی ترین اجزای گزارشی مالی و مهمترین گزارش های حسابداری جهت ارائه به استفاده کنندگان داخل و بیرون سازمان می باشد. از طرفی دیگر این صورت حساب به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی اساسی نیز به شمار می آید.

علاوه براین امکان تهیه گزارش از سود و زیان پایان دوره که از فعالیت های عملیاتی و غیر عملیاتی به دست می آید نیز وجود دارد. صورت سود و زیان با توجه به حسابداری تعهدی حاصل می شود. به این معنی که درآمدها در مواقع تحقق یافتن تشخیص داده خواهند شد.

به عبارت دیگر هنگام دریافت وجه نقد شناسایی درآمد هم انجام می گیرد. هزینه ها در چنین شیوه ای زمانی تشخیص داده می شوند. که پرداخت آنها برای هزینه های گذشته یا آینده صورت گرفته باشد. برای اینکه با صورت سود و زیان بیشتر آشنا شوید. در ادامه مقاله قصد داریم مطالب جامع و مفیدی را در اختیار شما قرار دهیم.

صورت سود و زیان شامل چه هزینه هایی می شود؟

چند نوع هزینه وجود دارد؟

هزینه های پرداختی: این نوع هزینه ها برای حقوق و دستمزد کارکنان شرکت پرداخت می شوند.

هزینه های صرف شده: برای تولید و فروش محصولاتی که به فروش رسیده اند یک سری هزینه ها صرف می گردد. که جزء هزینه های این نوع هزینه ها به حساب می آیند.

هزینه های استهلاک و تجهیزات: برای استهلاک ساختمان و همچنین تجهیزاتی که در شرکت وجود دارند. هزینه هایی لحاظ می شود.

صورت درآمد و هزینه چگونه محاسبه می شود؟

اکنون که به سوال سود و زیان چیست پاسخ دادیم لازم است بدانیم که شیوه محاسبه آن به چه صورت می باشد. به منظور محاسبه صورت سود و زیان پس از اینکه درآمدهای شرکت محاسبه شدند هزینه های شرکت از درآمدها کسر می گردد.

در صورتی که نرخ درآمد از میزان هزینه بالاتر باشد نشان دهنده این است. که شرکت در دوره مالی مورد نظر توانسته سود کند. برای مطلع شدن از میزان زیان شرکت ابتدا باید هزینه های یک دوره مالی را محاسبه و پس از آن مبلغ حاصل شده از درآمدهای شرکت کسر کرد. اگر میزان هزینه ها از درآمد به دست آمده بیشتر بود. به این معنی می باشد. که شرکت در آن دوره زمانی دچار ضرر و زیان شده است.

چرا صورت سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد؟

هدف از مورد استفاده قرار دادن صورت سود و زیان این است که میزان سود حاصل شده توسط یک شرکت تعیین و همچنین گزارشی را به سهامداران ارائه دهد. گزارش مالی به مدیران شرکت این امکان را می دهد تا دقیق ترین دید را نسبت به حوادث اتفاق افتاده در شرکت داشته باشند. علاوه براین مدیران با استفاده از صورت سود و زیان قادر هستند. کسب و کار خود را با سایر رقبا و میزان ارتقاء و پیشرفت صنعت مقایسه کنند. گاهی اوقات مدیریت با مورد توجه قرار دادن سود ناخالص و عملیاتی و سود خالص می تواند. در کارهای شرکت تغییراتی را به وجود آورد. در نتیجه باعث می شود تا از فعالیت های شرکت به نتیجه مورد نظر خود دست پیدا کرده و بهترین تصمیم را بگیرد.

مهمترین تفاوت ترازنامه با صورت سود و زیان چیست؟

یکی دیگر از سوالاتی که برای تعداد زیادی از افراد پیش می آید که تفاوت ترازنامه با صورت سود و زیان چیست؟

در پاسخ باید گفته شود. که ترازنامه به صورت لحظه ای یک تصویر از عملکرد کسب و کار ارائه می دهد. به این معنی که وضعیت مالی شرکت را در یک لحظه مشخص کرده و تنها در همان تاریخ به نمایش می گذارد. ترازنامه از ستونی به نام تاریخ برخوردار می باشد. که زمان رخ دادن هر اتفاقی را نشان می دهد.

در حالی که سود و زیان اوضاع مالی شرکت را در یک دوره زمانی یا دوره مالی نشان خواهد داد. در حقیقت سود و زیان تمام رویدادهای مختوم به دوره مالی گزارش خواهد کرد.

شرکت سپند آماده به ارائه‌ی مجموعه ای متنوع از خدمات برای مشتریان گرامی است. برای آشنایی بیشتر با این خدمات، دموی نرم ­افزار مدیریت رستوران سپند را به ­صورت رایگان از لینک دریافت نمایید .

بررسی صورت سود و زیان

در بررسی صورت سود و زیان در واقع به دنبال این هستیم که بینیم سود شرکت از چه مواردی تشکیل شده؟ چه هزینه هایی هستند که سود شرکت را کاهش می‌دهند؟ چه درآمد هایی هستند که می‌توانند سود شرکت را افزایش دهند؟

اما در بررسی صورت سود و زیان به عنوان نمونه سود و زیان پتروشیمی پردیس را مشاهده می کنید که سرفصل ها و آیتم های درآمدی و هزینه‌های شرکت پتروشیمی پردیس را برای شما قرار دادیم.

برای دو سال ۹۴ و سال ۹۵ این اطلاعات را آوردیم . در قسمت مشخص شده “تجدید ارائه شده”در واقع گزارش‌هایی که حسابرسی می‌شوند ممکن است بعد از چند ماه یک سری اتفاقاتی در گذشته، در این اطلاعات مالی ثبت شده باشد و اکنون به این نتیجه رسیده باشند که این اطلاعات نیاز به اصلاح دارد بنابراین تجدید ارائه شده بعد از گزارش حسابرسی شده می آید و ممکن است که یک اندک تغییراتی در بعضی از این اطلاعات داده باشند به خصوص سال قبل که اینجا منظور سال ۹۶ است.

اما اولین آیتم از صورت سودوزیان درآمدهای عملیاتی شرکت است .

درآمد عملیاتی همان فروش هست که در سال ۹۵ این عدد بوده حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ این عدد بوده ۱۸۰۰ میلیارد تومان (اعداد به میلیون ریال نوشته شده اند). در خود گزارش عنوان کرده که اعداد به میلیون ریال هستند عددی که به میلیون ریال نوشته می شود یعنی شما باید ۶ تا صفر جلوی عدد قرار دهید تا تبدیل به ریال شوند و یکی از صفرها را اگر حذف کنید این عدد تبدیل به تومان می شود.

عددی که شما مشاهده می کنید برابر است با ۱۷۰۰ میلیارد تومان، یعنی فروش این شرکت ۱۷۰۰ میلیارد تومان است. یادداشت ۱۸ توضیح داده که فروش این شرکت از چه محصولاتی تشکیل شده .

اگر بخواهیم رجوع کنیم به یاد داشته ۱۸ باید به صفحات پایین‌تر برویم و یادداشت مورد نظر را پیدا کنیم.

این اعدادی که نوشته می‌شود همان اعداد یادداشت هستند.

در این گزارش یادداشت ۱۸ همان درآمد عملیاتی که ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود و سال ۹۴ ۱۸۱۵ میلیارد تومان بوده است اما این درآمد عملیاتی یا فروش در اینجا به ما به تفکیک شده فروش داخلی و فروش صادراتی شرکت را نشان می دهد.

فروش داخلی این شرکت محصول اوره بوده و فروش صادراتی محصول اوره و آمونیاک بوده. چیزی که در اینجا برای ما خیلی مهم هست این است که ببینیم از این محصولاتی که شرکت می فروشد (که در این مثال اوره و آمونیاک است) کدام یک از این محصولات در مبلغ فروش از اهمیت بالایی برخوردار هستند؟

مثلاً این‌جا فروش داخلی اوره گفته شده که مبلغی که فروخته ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و فروش صادراتی اوره مبلغی که فروخته ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و فروش آمونیاک بوده ۱۷۵ میلیارد تومان پس جمع این سه عدد برابر می‌شود با ۱۷۰۰ میلیارد تومان پس از ۱۷۰۰ میلیارد تومان ۱۲۰۰ میلیارد تومانش از طریق فروش اوره صادراتی بوده است. چیزی که در این شرکت خیلی مهم هست فروش صادراتی است. یک نکته خیلی مهم که باید شما مد نظر قرار دهید این است که در بررسی این شرکت حتما به سراغ آیتم هایی که سهم خیلی بالایی در درآمدهای عملیاتی یا فروش این شرکت دارند بروید.

درآمدهای عملیاتی تفکیک شده به فروش داخلی و فروش صادراتی است.

فروش داخلی اوره است که مقدار ۴۸۵ تن و مبلغش هم حدود ۳۰۵ میلیارد تومان و فروش صادراتی هم اوره است که ۱۲۰۰ میلیارد است و آمونیاک هم ۱۷۵ میلیارد که جمع این دو عدد برابر با حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان می شود.

مجدد جلوی هر کدام از این فروش داخلی و فروش صادراتی یک یادداشت قرار داده شده است.

برای مثال ۱۸-۱ ؛ شما اگر در قسمت توضیحات که در قسمت پایین تر قرار دارد ببینید ۱_۱۸ توضیح داده که فروش داخلی شرکت به کجا بوده.

در این شرکت فروش اوره داخلی عمدتاً به شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی که وابسته هستند به دولت و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس نرخ مصوب هیئت وزیران بوده است پس می‌شود گفت یک بخش خیلی زیادی از نرخ فروش داخلی شرکت، دولتی است.

اما در یادداشت ٢_١٨ اوره صادراتی ،توضیح داده شده است که فروش صادراتی اوره و آمونیاک به کدام کشورها بوده و مبلغ هم به چه صورتی هست که در مبلغ ارزی مشاهده می کنیم که سهم کشورهای آسیایی بیشتر از کشورهای دیگر است.

اگر مجددی به سراغ صورت سود و زیان برویم، اولین آیتم درآمد شرکت است، دومین آیتم بهای تمام شده فروش است یا بهای تمام شده کالای فروش رفته که در اینجا نوشته بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، یادداشتش هم شماره ۱۹است و عددش هم حدودا ۸۸۵ میلیارد تومان هست.

یک سال پیش این عدد بوده حدود ۸۷۸ میلیارد تومان.

بهای تمام شده کالای فروش رفته در واقع می‌خواهد بگوید که چه کالاهایی فروش رفته اند و آیتم دوم می‌خواهد به شما بگوید که تولید آن کالاها برای شرکت چقدر هزینه داشته. یعنی اگر یک تن اوره فروخته دقیقا برای شرکت چقدر تمام شده یا اینکه چقدر هزینه برده که یک میلیون تومان اوره را فروخته.

در نهایت سود ناخالص شرکت را به ما می گوید.

سود ناخالص یعنی چی؟

یعنی اینکه درآمد عملیاتی منهای بهای تمام شده.

یعنی فروش شرکت منهای هزینه تمام شده تولیدات محصولات آن شرکت که در نهایت می‌شود سود ناخالص.

از این لحاظ به آن می‌گویند ناخالص که یک سری هزینه و درآمدهای دیگر باید از آن کسر شود و اضافه شود تا اینکه به سود خالص برسیم.

یک سری نسبتهای مالی داریم که بعد حتما در مورد آنها صحبت می کنیم مثلا نسبت حاشیه سود که قطعاً شما شنیده‌اید یا خواهید شنید بیان می کند که چند درصد از فروش شرکت سود بوده. یعنی این که سود ناخالص را تقسیم بر فروش می‌کنند.

اینجا اگر شما ۸۱۹ میلیارد را تقسیم بر ۱۷۰۰ میلیارد کنید عددی حدوداً شاید ۵۰% یا %۴۷-۴۸ را به شما نتیجه می ده.

۴۷-۴۸% یعنی اینکه شما از فروش شرکت ۴۷-۴۸ درصد سود است. یعنی اگر شرکت هزار تومان فروش داشته ۴۷۰ یا ۴۸۰ تومان سود بوده.

اما آیتم بعدی هزینه های فروش اداری و عمومی است. هزینه های فروش اداری عمومی معمولاً درشرکت‌های بورسی چیزی که نرمال هست مبلغ ۵ درصد مبلغ فروش است. یعنی به طور میانگین شرکت‌های بورسی حدود ۵ درصد از مبلغ فروش شان را بابت هزینه های فروش و اداری و عمومی می گذارند. مثل هزینه های تبلیغات و بازاریابی، هزینه های حمل و نقل کالای فروش رفته و هزینه‌های اداری مثل ملزومات اداری، حقوق و دستمزد کارکنان اداری که پرداخت می‌شود.

مبلغ هزینه های فروش و اداری اینجا ۷۵ میلیارد تومان هست که در مقایسه با سال گذشته که ۷۱ میلیارد تومان بوده افزایش حدود ۷۸ درصدی را داشته.

سایر اقلام عملیاتی یکسری مواردی هستند من جمله فروش ضایعات محصولی که تولید می کند یا اینکه سود و زیان تسعیر ارز که در این بخش مهمترین آیتم است.

در نتیجه جمع این دو عدد می‌شود ۸۴ میلیارد تومان. اعدادی که داخل پرانتز نوشته می شود یعنی اینکه آن عدد منفی است یا اینکه آن عدد هزینه است.

۸۴ میلیارد را اگر از ۸۱۹ میلیارد کسر کنیم برابر می‌شود با ۷۳۵ میلیارد تومان که سود عملیاتی است.

سود عملیاتی یعنی آن سودی که شرکت از محل عملیات و فعالیت های اصلی خودش می تواند کسب کند.

سر فصل بعدی که کسر می‌شود هزینه‌های مالی شرکت است.

هزینه‌های مالی همان هزینه بهره هست اگر به بانک مراجعه کرده باشید یا وام دریافت کرده باشید موقع تسویه وام، شما در واقع یک بخشی را بابت اصل آن وام به بانک پرداخت می کنید و و یک بخشی بابت فرع وام یا سود آن وام نام دارد پرداخت می کنید. اصل وام داخل صورت سودو زیان می‌آید اما فرع وام یا همان سود اقساطی که پرداخت می کنید به عنوان هزینه های مالی یا هزینه های بهره در صورت سود و زیان شناخته می شود.

سایر درآمدها و فعالیت‌های غیر عملیاتی:

سایر درآمدهای غیر عملیاتی یکسری درآمد و هزینه ها هستند که مرتبط با فعالیت شرکت نیستند. فرض کنید که یک شرکت فولاد سازی زمین خودش را می فروشد، فروش زمین یا فروش کارخانه فعالیت اصلی شرکت فولاد سازی نیست در واقع فولادسازی کارش این است که شمش فولاد تولید می کند یا بفروشد یا ورق های فولادی تولید کند یا میلگرد و تیرآهن تولید کند و بفروشد، اما اگر شرکت زمینی یا کارخانه ای یا ماشین آلاتی بفروشد و سود کسب کند این سود جزء درآمد یا هزینه های غیر عملیاتی است که مرتبط با فعالیت های اصلی آن شرکت نیست.

جمع این ۹ میلیارد تومان هزینه با ۵ میلیارد و ۷۰۰ تومان سود می‌شود ۳ میلیارد هزینه که اگر از سود عملیاتی کسر کنیم می‌شود سود قبل از مالیات یا سود مشمول مالیات .

در نهایت اگر از سود قبل از مالیات، مالیات را کسر کنیم به سود خالص می رسیم که شاید خیلی ها برایشان سوال پیش آمده باشد که شرکت‌ها چه دلیلی دارد که در مورد بیاید پذیرفته بشوند؟

نرخ مالیات در کشور ما برای عموم شرکت ها ۲۵ درصد است. اما شرکت هایی که در بورس فعالیت می کنند ۱۰ درصد این ۲۵ درصد را معافیت مالیاتی می‌گیرند یعنی آن ۲۵ درصد می شود حدود بیست و دو و نیم درصد یا شرکت هایی که شناوری شان در بورس بالاتر از ۲۰ درصد باشد مجدد ۲ و نیم درصد دیگر از مالیات شان کسر می‌شود یا شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری یا مناطق کمتر توسعه یافته کار می کنند چندین سال (۱۰ سال یا ۱۵ سال) از پرداخت مالیات معاف هستن یا شرکت هایی که فروش صادراتی داشته باشند و محصولات نهایی خودشان را صادر می‌کنند، درآمدی که از طریق صادرات کسب می کنند از مالیات معاف هستند و یکسری موارد دیگر.

من جمله سوده سپرده ها، شرکت های تولیدی اگر سپرده در بانک قرارداد باشند سودی از طریق آن سپرده ها کسب کرده باشند آن سود می‌شود سود غیر عملیاتی چون فعالیت اصلی آن شرکت تولیدی سپرده گذاری در بانک یا موسسات مالی اعتباری نیست بنابراین اگر سودی کسب کنند آن سو د هم مشمول مالیات نیست .

طبیعتاً اگر نمودار قیمت سهام این شرکت را هم مشاهده کرده باشید در سال ۹۴ تا ۹۵ که این سود خالص افت کرده قیمت سهام این شرکت هم افت کرده.می توانید نمودارش را از طریق نرم افزارهای تکنیکالی مشاهده کنید که به چه صورتی بوده.

اگر سراغ یادداشت بهای تمام شده (که این جا یادداشت نوزده است) برویم برای بررسی بنیادی شرکت های تولیدی دو ت ایتم در صورت سود و زیان خیلی اهمیت دارد (البته عموم شرکت های تولیدی) شرکت‌های استثنای تولیدی هم داریم که در بازار بورس و هستند و عمده درآمد شان هم از فروش است و هزینه‌های تمام شده هم ندارند و درآمدهای سرمایه گذاری شان خیلی مهم است اما عموما شرکتهای تولیدی عمده درآمدشان از محل فروش است و عمده هزینه هایی که پرداخت می‌کنند بابت بهای تمام شده تولید است.

اگر یادداشت بهای تمام شده را نگاه کنید (اینجا صفحه ۱۹ است).بهای تمام شده را نوشته و در این مثال عددش ۸۸۵ میلیارد تومان است. بهای تمام شده ۳ سرفصل اصلی دارد که خیلی مهم است یکی موادی هست که شرکت‌ها برای تولید محصولاتشان از آن استفاده می‌کنند که اصطلاحاً به آن مواد اولیه مصرفی می گویند که بعضی از مواد مستقیم هم به آن گفته می‌شود.

مورد بعدی دستمزدی هست که بابت تولید محصولات پرداخت می کنند و در نهایت سربار ساخت مواد مستقیم است.

فرض کنید که تولیدی کفش مواد مستقیم می‌شود آن چرمی که بابت تولید کفش از آن استفاده می شود یا همان مواد دیگری که در تولید کفش نیاز هست. دستمزد مستقیم یعنی همان حقوق و دستمزدی که برای تولید کفش به کارکنان یا نیروهای انسانی خودش پرداخت می‌کند و سربار ساخت منظورش یکسری هزینه‌های تولید است که جزء مواد و دستمزد نیستند و در سربار ساخت قرار می گیرند.

مثلاً برای یک تولیدی کفش قطعا برق مصرف می شود ،گاز مصرف می شود، قطعاً دستگاه های تولیدی کفش نیاز به تعمیرات، روغن کاری دارند اینها می شود هزینه های سربار ساخت که هزینه های جزئی هستند که در حقوق و دستمزد قرار نمی گیرند اما عمدتاً سهم مواد مستقیم در شرکتهای تولیدی بیشتر از دو آیتم دیگر است مگر اینکه شرکت تولیدی از تکنولوژی تولیدی خیلی قدیمی استفاده کند که این جا طبیعتاً هزینه استهلاک و هزینه انرژی خیلی می رود بالا و سهم سربار ساخت خیلی افزایش پیدا می کند در شرکتهای در صنعت سیمان در کشور ما این موضوع کاملاً مصداق دارد.

مجدد به صورت سود و زیان رجوع می کنیم، یک اصطلاحی در بازار سهام داریم تحت عنوان eps در واقع می خواهد بگوید که سود هر سهم این شرکت چقدر است.

اینجا سود خالص برای کل شرکت ۷۳۰ میلیارد بود اما اگر این ۷۳۰ میلیارد سود خالص را تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت کنیم به eps می رسیم. تعداد سهام شرکت را می توانیم در سایت tsetmc ببینیم.

تعداد سهام این شرکت ۶ میلیارد سهم است اگر این عدد ۷۳۰ میلیارد را تقسیم بر ۶ میلیارد نمائیم حدوداً به ۱۲۰ تومن eps می‌رسیم که این ۱۲۰ تومن اصطلاحاً در بازار تحت عنوان eps شناسایی می شود.

این سود می تواند عملیاتی یا غیر عملیاتی باشد اینکه بتوانید سود عملیاتی و غیرعملیاتی را تفکیک کنید از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است چون طبیعتاً شرکت ها در بازار سهام اگر هزار تومان سود داشته باشند اگر بخش زیادی از ایم هزارتومان از طریق عملیاتی باشد بسیار ارزشمند تر است نسبت به اینکه از طریق غیرعملیاتی کسب شده باشد. ویژگی درآمدهای عملیاتی این است که این درآمدها مستمر و تکرار شونده هستند اما درآمدهایی که غیرعملیاتی هستند عموما مستمر نیستند

درآمد عملیاتی فرض کنید یک شرکتی فولادساز است و محصولات فولادی تولید می کند اگر این محصولات فولادی سود داشته باشند به این می گویند سود عملیاتی ولی اگر این شرکت یک زمین یا یک ساختمانی را به فروش برساند به این می گویند سود غیرعملیاتی.

اگر اتفاق خاصی نیفتد سود عملیاتی شرکت همیشه مستمر است و این سود تکرار شونده است چون که کارش تولید فولاد است و این تولید فولاد همواره با سود همراه است. اگر هم غیر عملیاتی باشد این غیرعملیاتی ممکن است سال بعد تکرار نشود مثلاً امسال شرکت اقدام به فروش یک قطعه زمین یا کارخانه می‌کند، فروش زمین و کارخانه دیگر هرسال اتفاق نمی‌افتد و این غیر مستمر است. بازار سهام و سرمایه گذارها به این عملیاتی و غیرعملیاتی بودن سود خیلی عکس العمل نشان می‌دهند که حتما در ارزش گذاری شرکت ها و ارزش گذاری سهام به آنها خواهیم پرداخت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.