امور مالی و نظر قوی


زن قوی‌ که روانشناسی امروز در نظر دارد کسی است که به هیچ روی امید خود را از کف نمی‌دهد. او اعتقادی فراوان به خود و توانایی‌های خود دارد و دیگران را مجالِ آن نمی‌دهد که پایین‌اش آوَرند.

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، جهت اثبات ادعا و احقاق حق، در آیین دادرسی مدنی و کیفری مشخص شده است. شهادت، قسم، علم قاضی و اقرار، از ادله اثبات و راه های اثبات جرم در امور کیفری می باشند. اقرار، سند، سوگند، شهادت و امارات قضایی نیز، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی هستند.

برای مشاوره ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری

برای مشاوره ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری

عناوین اصلی این مقاله

قانون، در روابط اجتماعی و اقتصادی روزمره افراد، اصل را بر صحت و درستی اعمال گذاشته است. بنابراین، اگر کسی ادعا کند، دیگری، امری مخالف قانون انجام داده است، باید آن را ثابت کند. در محاکم دادگستری، اثبات ادعا، تنها با دلایلی امکان پذیر است که در قانون، مشخص و معیین شده اند و بدون آن ها، احقاق حق، یا دفاع از ادعا، ممکن نمی باشد.

بر این اساس، افرادی که به دادگاه ها و دادسرا ها، برای طرح کردن دعوایی مراجعه می کنند، باید از اینکه چگونه می توانند ادعای خود را نزد قاضی ثابت کنند، آگاه باشند. بنابراین، بسته به اینکه خواهان یا شاکی، در یک موضوع حقوقی، اقدام به طرح دعوی نموده است یا در یک موضوع کیفری، راه های اثبات متفاوتی، وجود خواهد داشت.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم در این خصوص توضیح دهیم که اثبات ادعا چگونه است و ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، جهت احقاق حق و اثبات جرم، چه مواردی هستند. چنانچه، سوالاتی پیرامون راه های اثبات جرم و ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری دارید، با ما همراه باشید.

اثبات ادعا چگونه است ؟

در پاسخ به این پرسش که اثبات ادعا در امور حقوقی و کیفری چگونه است؟ باید گفت: وقتی کسی، علیه دیگری، در دادسرای کیفری، شکایت می کند یا به دادگاه عمومی، دادخواست حقوقی می دهد، در اصطلاح حقوقی، دعوایی اقامه کرده است. به طرح کننده شکایت در دادسرا و دادگاه، "مدعی" می گویند. مدعی، وظیفه اثبات ادعای خود، نزد قاضی را بر عهده دارد. البته، مدعی، نمی تواند از هر دلیلی، برای اثبات ادعا و احقاق حق خود، استفاده کند و تنها، دلایل و مدارکی که در قانون، مشخص شده اند، مورد قبول دادگاه هستند.

در مقابل، طرف دیگر نیز، بر مبنای قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، می تواند، منکر دلایل مدعی شود و دلیل یا مدرکی ارایه کند که دلایل مدعی را بی اثر کند. مثلا، در صورتی که " الف " ادعا کند خودرویی که در دست " ب " است متعلق به " الف " است ، باید ادعایش را با ارایه دلیل، در دادگاه ثابت کند. بعد از این، " ب " نیز می تواند، با آوردن مدرک ، دلایل " الف " را رد کند و مالکیت خود را نسبت به خودرو ثابت نماید.

بر اساس مقدمات بالا، باید گفت، در راستای احقاق حق، اثبات ادعا، یا در مقام دفاع، طرفین هر دعوی، باید مطابق آیین دادرسی مراجع دادگستری، با استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، به اثبات ادعا یا دفاع از خود بپردازند. راه های اثبات جرم و دلایلی که می توان با آن، ادعایی را ثابت کرد یا به دفاع از خود پرداخت، در دعاوی کیفری و حقوقی تا حدی متفاوت است؛ به همین دلیل، هنگام استفاده از ادله اثبات دعوی، باید به نوع دعوا، برای ارایه دلیل، دقت کنیم.

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی

دعاوی حقوقی، دعاوی هستند که در دادگاه عمومی، مطرح می شوند و بیشتر، مربوط به خسارات وارد شده و جبران آن می باشد. در واقع، در دعوای حقوقی، به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود. همانگونه که گفتیم، مدعی، باید برای اثبات ادعای خویش و در راستای تلاش برای احقاق حق مورد نظر خود، اقدام به استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری نماید. همچنین، گفتیم، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، متفاوت هستند . مطابق قانون، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی، شامل موارد زیر می باشد:

اقرار: از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد. اقرار در دعوی حقوقی، به این معنا است که شخص، موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند. در صورت اقرار یکی از اصحاب دعوی به زیان خودش، طرف مقابل، دیگر نیازی به ارایه دلیل و مدرک ندارد.

سند: مهمترین دلیل، برای اثبات ادعا در دعوی حقوقی، سند است. سند، در ادله اثبات دعوی، هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه، آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا و احقاق حق بپذیرد.

شهادت: از دیگر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، شهادت است. اگر به دو روش اقرار و ارایه سند، نتوان ادعا را ثابت کرد، می توان از شاهدان خواست، تا شهادت بدهند. شهادت در امور حقوقی، به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی، درباره موضوع دعوا، چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه را می داند، در دادگاه بیان کند. شرایط شهادت در قانون مدنی، بیان شده است.

قسم: قسم یا سوگند، کم کاربرد ترین دلیل، برای اثبات دعوی و ادعا است و بیشتر، به منظور پایان دادن به اختلاف، از آن استفاده می شود. در صورتی که مدعی، دلایلی برای اثبات ادعای خود، نداشته باشد و طرف مقابل، ادعایش را انکار کند، مدعی می تواند، درخواست سوگند شخص منکر را بخواهد.

امارات قضایی : اگرچه امارات قضایی، از ادله اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در راستای فهم موضوع کمک می کنند و بر تصمیم وی در صدور حکم، اثر گذار هستند. مواردی همچون نظر کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی می باشند.

ادله اثبات دعوی در امور کیفری

منظور از دعاوی کیفری، دعاوی هستند که در نتیجه وقوع یک جرم، در دادسرا یا دادگاه کیفری، مطرح می شوند. در قسمت قبل، در خصوص ادله اثبات دعوی در امور حقوقی توضیح دادیم. همانطور که گفتیم، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، متفاوت هستند. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص ادله اثبات دعوی در امور کیفری، صحبت کنیم. راه های اثبات جرم و دفاع از موضوع مورد ادعا در امور کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری، مشخص شده است. بر اساس این قانون، راه های اثبات جرم و ادله اثبات دعوی در امور کیفری، عبارتند از:

اقرار: اقرار، از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد. اقرار، یکی از راه های اثبات جرم است که در آن، متهم یا مرتکب جرم، ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می کند.

شهادت: شهادت در دعوی کیفری، به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی، رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را، در دادگاه بیان کند. شهادت، از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد و یکی از راه های اثبات جرم در امور جزایی است.

سوگند: قسم در امور کیفری، به معنای این است که کسی که قسم می خورد، خدا را گواه می گیرد که حقیقت را می گوید . البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود.

علم قاضی: علم قاضی، یعنی اینکه قاضی، بر اساس یک سری مستندات، درباره دعوای مطرح شده، یقین پیدا می کند و می تواند براساس آن یقین، حکم دهد. از جمله مواردی که باعث علم قاضی می شود، نظر کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری، مانند پلیس و نیروهای بسیج است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- ادله اثبات دعوی چیست؟

ادله اثبات دعوی عبارت است امور مالی و نظر قوی از آنچه اصحاب دعوا در مقام دفاع یا اثبات به محاکم ارایه می کنند و در قانون مشخص شده است که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- ادله اثبات دعوی در امور حقوقی چیست؟

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی شامل مواردی نظیر سند اقرار شهادت و سایر مواردی می باشد که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- ادله اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟

ادله اثبات دعوی در امور کیفری شامل شهادت علم قاضی قسم و سایر موارد مندرج در قانون می باشد که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

اداره امور محجور با کیست ؟

ممکن است ولایت به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار شده یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد، در اصطلاح ولایت قهری نامیده می‌شود.ماده 1181 قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.» وظیفه و سمت فرد وصی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد، نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص است. چرا که اصطلاح ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. بر اساس این ماده 1194، «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.»هر گاه محجور، ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه‌ای است. گاهی نیز شخصی که به وسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده) بر اساس ماده 1187 قانون مدنی، «هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره‌ اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.»بنابراین ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است؛ نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده‌اند. حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.ولایت قهری، حق و تکلیفی است که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیهی که جنون و سفه آنها متصل به زمان صغر (کودکی) باشد، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند و این حق و تکلیف فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است. ولایت بین پدر و جد پدری متساوی است و هر دو در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر ولی خاص (پدر و یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند. در مورد فرزندان باید گفت که تامین وسایل زندگی آنان بر عهده پدر است که این تکلیف انفاق نامیده می‌شود. از سوی دیگر اداره امور مالی فرزند شامل اختیارات اموال، حقوق مالی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم طفل نیز بر عهده پدر است که در اصطلاح قانونی به آن ولایت قهری گفته می‌شود.بنابراین کودک تا زمانی که به سن رشد برسد، (دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام) تحت ولایت پدر و جد پدری است و به عبارت دیگر پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند. با فوت پدر، حضانت فرزندان طبق قانون با مادر است اما اداره اموال یا پرداخت نفقه آنان بر عهده مادر نیست بلکه اگر جد پدری زنده باشد، اداره اموال یا پرداخت نفقه فرزندان با او است و اگر جدی پدری فوت کرده باشد، این وظیفه با وصی خواهد بود. در غیر این صورت دادگاه صالح اقدام به تعیین قیم خواهد کرد.

موارد سقوط حق ولایت

در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود. رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است. هر‌گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین) که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

موارد ضم امین

موارد ضم امین عبارت است از:

1- عدم لیاقت ولی قهری.

2- ارتکاب حیف و میل.

3- کبر سن یا بیماری ولی.

4- عدم امانت ولی.

5- غیبت یا در حبس بودن ولی.

الف- عدم لیاقت ولی قهری

هر‌گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال او را نداشته باشد، ضم امین می‌شود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بی‌حالی یا توانایی نداشتن او در اثر بی‌اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.

ب- ارتکاب حیف و میل از طرف ولی

هر‌گاه ولی در اموال مولی علیه مرتکب حیف و میل شود ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می‌یابد که ولی خیانت کند. مانند اینکه عایدات مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به مال‌الاجاره ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار یا آن را به نام خود ثبت کند.

ج- کبر سن یا بیماری ولی

هر‌گاه ولی قهری در اثر کبر سن یا بیماری نتواند اموال مولی علیه را اداره کند همچنین در صورتی که ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل و مورفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد.

د- عدم امانت ولی

در مواردی که برای امانتدار نبودن ولی نسب به دارایی طفل نشانه‌های قوی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی کرده و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.

ه- غیبت یا در حبس بودن ولی

هر‌گاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین می‌کند. اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

پایان ولایت ولی

«طبق ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای و معین می‌شود.»

ولایت مادر

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و آن را برای مادر نشناخته است، هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود. قانونگذار جدید علاوه بر اینکه جد پدری را از لحاظ ولایت، بعد از پدر قرار داد و برابری او را با پدر لغو کرد، به مادر نیز سمت ولایت اعطا کرد و او را در ردیف جد پدری قرار داد.

طبق ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر«به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد … ».

تقدم مادر بر وصی پدر

هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد. ممکن است پدر، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته و از این رو وصی برای امور فرزند خود تعیین کرده باشد اما بعد از فوت پدر، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است. در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد، حکم به انعزال وصی خواهد کرد و شکی نیست که این حکم اعلامی خواهد بود یعنی دادگاه اعلام می‌کند که به علت احراز صلاحیت مادر برای ولایت، وصی از آغاز هیچ‌گونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است.

10 رشته برتر علوم انسانی را می‌شناسید؟

متأسفانه بسیاری از مردم بر این باورند که متقاضیان رشته‌ی انسانی از قشر تنبل جامعه‌ی دانش‌آموزی هستند، در‌حالی‌که این رشته به یک ذهن و حافظه‌ی بسیار قوی نیاز دارد. شاید عجیب به نظر برسد، اما بازار کار در رشته‌ی علوم انسانی بسیار بهتر از گروه‌های دیگر است، به‌گونه‌ای که هرساله تعداد زیادی از دانش‌آموزان به سمت این شاخه روی می‌آورند. اما رشته‌های برتر علوم انسانی کدام‌اند؟ بازار کار در رشته‌ی علوم انسانی به چه صورت است؟ آیا موفقیت در کنکور انسانی نیازمند داشتن مهارت خاصی است؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤالات با ما همراه باشید تا با معرفی 10 رشته برتر علوم انسانی شما را برای یک انتخاب مناسب یاری کنیم.

معرفی رشته علوم انسانی

در یک تعریف کلی، دانش‌آموزان این رشته به مطالعه و شناخت مسائل مربوط به انسان‌ها می‌پردازند. این شاخه درحقیقت ماهیت فنی ندارد. به همین دلیل، متقاضیان این رشته باید حافظه‌ای قوی برای حفظ و به‌خاطر‌سپردن مطالب داشته باشند. همچنین، برای موفقیت در کنکور انسانی، داوطلبان باید در دروس ادبیات، زبان فارسی و علوم اجتماعی پایه‌ی بسیار قوی داشته باشند. اما نکته‌ی مهمی که در موفقیت تأثیر بسیار زیادی دارد، علاقه‌ی افراد است. برای عبور از سختی‌ها، مشکلات و موانع پیش رو باید علاقه‌ی زیادی به رشته وجود داشته باشد. این مسئله برای رسیدن به موفقیت در هر رشته و گرایشی الزامی است. موضوع دیگری که برای کسب درآمد بالا اهمیت فراوانی دارد، شناخت رشته‌ها، بازار کار و آینده‌ی شغلی آن‌هاست. از‌این‌رو، ما در ادامه‌ی مقاله به معرفی 10 رشته برتر علوم انسانی و بازار کار آن‌ها خواهیم پرداخت.

10 رشته برتر علوم انسانی و بازار کار آن‌ها

شاخه‌ی علوم انسانی دارای بیش از 80هزار رشته و 5 زیرگروه است که تنوع بسیار زیادی در انتخاب داوطلبان ایجاد می‌کند. اما قبل از انتخاب هر گرایش، دانش‌آموزان باید با بازار کار در رشته‌ی علوم انسانی و مهارت‌های لازم برای رسیدن به موفقیت و کسب درآمد بالاتر آشنا شوند. روان‌شناسی، حقوق، مدیریت، حسابداری و. 10 رشته برتر امور مالی و نظر قوی علوم انسانی به شمار می‌روند که در این بخش، با آن‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

1.روان‌شناسی

روان‌شناسی یکی از 10 رشته برتر علوم انسانی در جهان محسوب می‌شود که به مطالعه‌ی رفتار انسان با خود، محیط اطرافش و تفاوت در رفتارها می‌پردازد. روان‌شناسان درحقیقت حالات روحی و رفتارها و واکنش‌های انسان‌ها را در مقابل مسائل مختلف زندگی بررسی می‌کنند، سپس برای حل مشکلات اقدام می‌کنند. از‌این‌رو، با توجه به پیچیده‌بودن روابط بین انسان‌ها، نیاز شدیدی به متخصصان در این حیطه‌ی کاری در جامعه احساس می‌شود. توانایی کافی در حل مسائل، تصمیم‌گیری و استدلال ازجمله مهارت‌های لازم برای موفقیت در این رشته به شمار می‌روند. فارغ‌التحصیلان روان‌شناسی می‌توانند در مراکز دولتی از قبیل بهزیستی، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان زندان‌ها، کانون اصلاح و تربیت، مراکز مشاوره، مهدکودک، بیمارستان‌ها و آموزش و پرورش فعالیت کنند. روان‌شناسان همچنین می‌توانند با دریافت مجوز از سازمان بهزیستی به تأسیس کلینیک و مرکز مشاوره‌ی شخصی اقدام کنند. در گذشته مردم دیدگاه خوبی درباره‌ی روان‌شناسان نداشتند. اما امروزه نگرش‌ها تغییر کرده و نیاز جامعه در این زمینه روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، این رشته بازار کار بسیار خوبی دارد و در آینده نیز شرایط برای فارغ‌التحصیلان آن بهتر شده و موقعیت‌های شغلی مناسب‌تری فراهم خواهد شد. در این شاخه علاقه، کسب تجربه و استعداد کافی شروط لازم برای موفقیت و کسب درآمد بیشتر محسوب می‌شوند.

2. حقوق

حقوق، دومین رشته‌ی پرطرف‌دار و پول‌ساز از فهرست 10 رشته برتر علوم انسانی است که به مطالعه‌ی روابط اجتماعی بین مردم (حقوق خصوصی) و مابین مردم و دولت (حقوق عمومی) می‌پردازد. درآمد بالا و موقعیت شغلی مناسب، علل اصلی محبوبیت این رشته در بین متقاضیان علوم انسانی به حساب می‌آیند. از مهارت‌های لازم و ضروری برای موفقیت در این حرفه می‌توان به فن بیان بسیار قوی، برقراری ارتباط با دیگران، توان استنباط بالا، قدرت استدلال، جسارت و تصمیم‌گیری سریع اشاره کرد. وکالت مهم‌ترین زمینه‌ی شغلی در رشته‌ی حقوق محسوب می‌شود. اما فارغ‌التحصیلان این شاخه می‌توانند در موقعیت‌های شغلی دیگری مانند وکالت دعاوی دادگستری، قضاوت، مشاور حقوق بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار شوند. نکته‌ی مهمی که درباره‌ی این رشته وجود دارد آن است که دانشجویان این رشته بلافاصله بعد از اخذ مدرک کارشناسی نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. برای ورود به بازار کار وکالت، افراد باید بعد از فارغ‌التحصیلی، آزمون‌ها و دوره‌های لازم را بگذرانند.

3. مدیریت

شاخه‌ی مدیریت به دلیل گرایش‌های متنوعی که دارد، هرساله تعداد زیادی از داوطلبان کنکور انسانی را به سمت خود جذب می‌کند. برنامه‌ریزی، فرماندهی، هدایت، نظارت بر تلاش‌های اعضای سازمان و استفاده از منابع معتبر برای رسیدن به اهداف سازمان، ازجمله وظایف فارغ‌التحصیلان این رشته است. مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، سازمانی، بازاریابی، گردشگری، بیمه، بیمه اکو، استراتژیک، بانکداری، امور گمرکی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، مالی، کسب‌وکار، اجرایی، کارآفرینی و منابع انسانی ازجمله گرایش‌های مختلف این شاخه در دوره‌ی کارشناسی به شمار می‌روند. علاقه‌مندان به این حرفه باید در دروس ریاضیات، آمار، اقتصاد و زبان انگلیسی پایه‌ای بسیار قوی داشته باشند. برای موفقیت در رشته ی مدیریت، افراد باید مهارت‌هایی از قبیل درک بالا در فهم مطالب، به‌خصوص درزمینه‌ی امور مالی، قدرت رهبری، اعتماد‌به‌نفس بالا، روابط اجتماعی عالی، توان تجزیه‌و‌تحلیل و قدرت بیان بسیار قوی داشته باشند. فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت می‌توانند در مؤسسات دولتی، عمومی و خدماتی فعالیت کنند. این شاخه به علت گرایش‌های زیاد و نیاز مبرم تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع به متخصصان این حرفه، بازار کار بسیار خوبی در جامعه دارد.

4. حسابداری

حسابداری یکی ادیگر از 10 رشته برتر علوم انسانی است که در هر سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی وجود دارد. جمع‌آوری، طبقه‌بندی، خلاصه‌کردن اطلاعات، تهیه‌ی گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری در شکل‌ها و مدل‌های مختلف ازجمله وظایف حسابداران به شمار می‌روند. برای موفقیت در این حرفه، افراد باید در درس ریاضیات، پایه‌ی بسیار قوی داشته باشند، از کارکردن با اعداد خسته نشوند و مهارت‌هایی از قبیل دقت بالا، نظم، حوصله‌ی زیاد، تسلط بر ادبیات فارسی و قدرت نگارش خوب را دارا باشند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در همه‌ی بخش‌های دولتی و خصوصی فعالیت کنند. به همین دلیل، حسابداران بازار کار گسترده و موقعیت‌های شغلی بسیار خوبی دارند. حسابدار، حسابرس، مدیر مالی، کارشناس، امور مالیاتی، کارمند بانک، رئیس بانک، کارشناس گمرک، استاد دانشگاه، پژوهشگر و کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار از شغل‌های این حرفه به حساب می‌آیند.

5. اقتصاد

اقتصاد از آن دسته رشته‌هایی است که نیاز به فارغ‌التحصیلان آن در جامعه بیش از بعضی شاخه‌های دیگر احساس می‌شود؛ زیرا بی‌توجهی به مسائل و اصول مربوط به اقتصاد می‌تواند باعث ازکار‌افتادن چرخه‌ی اقتصادی یک کشور شود. همچنین، هدف از ارائه‌ی این رشته در دانشگاه، پرورش متخصصانی است که با کسب مهارت‌های لازم بتوانند در بخش‌های مربوط به اقتصاد سازمان‌ها فعالیت کنند. دانشجویان مقطع کارشناسی این رشته فقط اطلاعات پایه و اولیه‌ای را به دست می‌آورند که برای اشتغال کافی نیست. کسانی که در این مقطع به موقعیت‌های شغلی خوبی رسیده‌اند، نتیجه‌ی پشتکار و تلاش خودشان را به دست آورده‌اند. متقاضیان این حرفه باید از ذهنی خلاق، فعال و انتخاب‌گر برخوردار باشند. فارغ‌التحصیلان رشته‌ی اقتصاد می‌توانند در بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد، صنایع، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز آمار مشغول به کار شوند. از دیگر عناوین شغلی این حرفه نیز می‌توان به متصدی بانک، کارشناس گمرک، مدیر مالی، تحلیل‌گر مالی، کارشناس امور مالیاتی، استاد دانشگاه، پژوهشگر، مدیر فروش، کارشناس بیمه، مدیر بازاریابی، مشاور کسب‌و‌کار و. اشاره کرد.

6. مدیریت کسب‌و‌کار (MBA)

کسب‌و‌کار یا MBA یکی از گرایش‌های مقطع ارشد رشته‌ی مدیریت است که در دنیای امروزی جایگاه بسیار خوبی پیدا کرده است. برای ادامه‌ی تحصیل در این شاخه، نیازی به داشتن مدرک کارشناسی مدیریت نیست، بلکه هر فرد با هر گرایشی می‌تواند در این رشته ادامه تحصیل دهد. برای موفقیت در این حرفه، افراد باید توانمندی‌های ذاتی و هوشی بسیار خوبی داشته باشند. امور مالی، بازاریابی، استراتژی، منابع انسانی، تکنولوژی، کارآفرینی، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و اقتصاد مدیریت ازجمله گرایش‌های محبوب و پرطرف‌دار در این شاخه به شمار می‌روند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در مؤسسات مالی، بانک‌ها، کارگزاری‌ها، اتوماسیون‌های اداری در طرح‌های تحقیقاتی و. فعالیت کنند. به‌علاوه، شرایط برای ادامه‌ی تحصیل در کشورهای خارجی برای گرایش‌های مختلف این حرفه بسیار عالی است، اما متأسفانه گرفتن پذیرش کار دشواری است.

7. علوم تربیتی

رشته‌ی علوم تربیتی از دیگر لیست 10 رشته برتر علوم انسانی است که به مسائلی ازجمله انسان و جنبه‌های آموزش و پرورش می‌پردازد. فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، آمار، اقتصاد و مدیریت ازجمله دروسی هستند که افراد در این رشته با آن‌ها سروکار دارند. این شاخه دارای 5 گرایش تکنولوژی آموزشی، راهنمایی و مشاوره، آموزش پیش‌دبستانی و دبستانی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی است. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند به‌عنوان مربی دوره‌های پیش‌دبستانی، مدیریت مدارس ابتدایی، آموزگار ابتدایی، مربی کارورزی دانشجویان تربیت معلم، کارشناس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارشناس آموزش و برنامه‌ریزی سازمان بهزیستی، تدریس در مدارس کودکان استثنایی و. مشغول به کار شوند. اما متأسفانه این رشته علی‌رغم کاربرد زیاد و متقاضیان بالا هنوز در جامعه جا نیفتاده است. به همین دلیل فارغ‌التحصیلان آن بیشتر در مدارس غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند.

8. مدیریت بازرگانی

معمولاً بعد از رشته‌ی حقوق، مدیریت بازرگانی یکی از پرطرف‌دارترین شاخه‌های علوم انسانی است. بازرگانی بین‌المللی، بازرگانی، بازاریابی و بازاریابی بین‌المللی چهار گرایش اصلی این رشته محسوب می‌شوند. از توانایی‌های لازم برای موفقیت در این شاخه می‌توان به تعامل اجتماعی بالا، جرئت و جسارت زیاد، مهارت‌های ICDL، تسلط به زبان انگلیسی و چینی و قدرت فن بیان بالا اشاره کرد. این رشته بازار کار عالی و آینده‌ی شغلی بسیار روشنی دارد. در حالت کلی بیشترین حقوق در شرکت‌ها بعد از مدیرعامل، مربوط به مدیرفروش است. اما افراد برای کسب درآمد بیشتر می‌توانند به سراغ حوزه‌های تولید محتوا بروند.

9. مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی یکی دیگر از رشته‌های خوب در شاخه‌ی انسانی است. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در مؤسسات خیریه، پرورشگاه‌ها، مراکز نگهداری افراد بی‌سرپرست، مراکز مشاوره، مراجعان خصوصی، مراکز بازپروری، اصلاح و تربیت، درمان اعتیاد، زندان‌ها و سایر سازمان‌های امدادی، رفاهی، حمایتی و توانبخشی مشغول به کار شوند. همچنین افراد تحصیلکرده در این حرفه با داشتن سرمایه‌ی کافی و شرایط لازم می‌توانند به تأسیس کلینیک تخصصی اقدام کنند. اما برای این کار، فارغ‌التحصیلان کارشناسی حداقل به 2 سال سابقه‌ی کار در مراکز دولتی یا خصوصی نیاز دارند. مجوز این کار نیز توسط بهزیستی شهرستان‌ها صادر می‌شود. این رشته در کشور ما بازار کار مناسبی دارد.

10. علوم سیاسی

رشته‌ی علوم سیاسی درحقیقت به ارائه‌ی نظریه‌ها و روش‌های حل مشکلات در جامعه می‌پردازد. از‌این‌رو، دانشجویان این شاخه یک سیاستمدار نه، بلکه یک سیاست‌شناس خواهند شد. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های مختلفی ازجمله روابط عمومی سازمان‌ها، بخش‌های سیاسی و حقوقی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بین‌الملل، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، آموزش و پرورش و حتی دانشگاه‌ها مشغول به کار شوند. اما با وجود قدمت و اهمیت خاص این رشته، متأسفانه جایگاهی مناسب و تضمینی برای این رشته، از نظر شغلی در کشور ندارد. افراد متقاضی این رشته علاوه بر علاقه باید از قلم خوبی نیز برخوردار باشند.

سخن آخر

ما در این مقاله سعی کردیم با معرفی 10 رشته برتر علوم انسانی و بازار کار آن‌ها شما را در یک انتخاب رشته‌ی مناسب و صحیح یاری کنیم. اما در حالت کلی برای موفقیت در هر رشته‌ای افراد باید علاقه، تلاش و پشتکار بسیار زیادی داشته باشند. در صورتی که برای انتخاب رشته‌ی تحصیلی خود نیاز به راهنمایی داشتید،‌روی مشاوره‌های آموزشی مؤسسه‌ی علوی حساب باز کنید

انواع ثبت های حسابداری – چرا ثبت رویدادهای مالی اهمیت زیادی دارد؟

ثبت های حسابداری را به جرات می توان یکی از مهمترین بخش های حسابداری دانست. تفاوتی ندارد که در کدام زیر شاخه از حسابداری (حسابداری صنعتی، حسابداری بازرگانی، حسابداری خدماتی و …) فعالیت داشته باشید، در هر صورت ثبت اسناد حسابداری در فعالیت های شما نقش خواهد داشت.

در پایان این مطلب همه چیز را در مورد ثبت های حسابداری فرا می گیرید، پس اجازه دهید در ابتدا به مفاهیم اساسی در مورد این موضوع بپردازیم.

سند حسابداری چیست؟ اسناد و مدارک مثبته چه هستند؟

شناخت اسناد و مدارک مثبته اولین قدم در مسیر ثبت های حسابداری محسوب می شود. این اسناد رویدادهای مالی که باید ثبت شوند را توضیح می دهند. فاکتور فروش، رسید بانکی یا هر سند دیگری که نشان دهنده یک رویداد مالی باشد نمونه هایی از اسناد و مدارک مثبته هستند.

سند حسابداری و اسناد و مدارک مثبته

سند حسابداری مفهوم دیگری است که باید از آن شناخت داشته باشید. اسناد حسابداری برگه هایی هستند که اطلاعاتی درباره یک یا چند رویداد مالی ارائه می کننند. اطلاعاتی که به عنوان ثبت های حسابداری تنظیم می شوند از این سندهای حسابداری برداشت می شوند. سند حسابداری در گذشته به صورت دستی انجام می گرفت اما اکنون این کار در نرم افزار حسابداری انجام می شود.

دفاتر حسابداری، محلی برای ثبت رویدادهای مالی

رویدادهای مالی و ثبت های حسابداری که برای آن ها تنظیم می شود در دفاتر حسابداری درج می شوند. البته این دفاتر قانونی خود به دو بخش اصلی دفاتر حسابداری رسمی (قانونی) و دفاتر دفاتر غیر رسمی (کمکی) تقسیم می شوند.

دفاتر حسابداری رسمی (قانونی) و غیر رسمی (کمکی)

دفاتر رسمی قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل است. دفتر روزنامه دفتری است که تمام رویدادهای مالی به صورت روزانه در آن ثبت می شود و دفتر کل دفتری است که خلاصه معاملات و رویدادهای مالی را به تفکیک منعکس می کند.

دفاتر حسابداری رسمی (قانونی) و غیر رسمی (کمکی)

دفاتر غیر رسمی نیز به دفاتری گفته می شود که صرفا جهت کمک به انجام امور حسابداری تهیه می شوند و تهیه آن ها بر خلاف دفاتر حسابداری رسمی الزام قانونی ندارد.

برای آشنایی بیشتر با این دفاتر قانونی پیشنهاد می کنیم مقاله دفاتر حسابداری چیست را مطالعه کنید.

چرا ثبت سندهای حسابداری و رویدادهای مالی اهمیت زیادی دارد؟

ثبت سندهای حسابداری و رویدادهای مالی یکی از مهمترین امورات حسابداری است، چرا که اگر این کار بر اساس اصول و به درستی انجام نشود باعث ایجاد مشکلات بعدی می شود و به مرور همه امور حسابداری دچار آشفتگی می شود.

مهمترین هدف از ثبت های حسابداری جمع آوری اسناد مالی و ایجاد نظم و ترتیب در آن ها است. یکی از اهداف ثبت اسناد حسابداری این است که تغییر، تحریف یا امور مالی و نظر قوی دستکاری در این اسناد انجام نشود و گم شدن این اطلاعات و اسناد جلوگیری شود.

در غیر این صورت یک کسب و کار ممکن است در مسائل مربوط به امور مالیات و … دچار مشکلات بزرگی شود. جریمه مالی و غیر مالی از جمله مشکلاتی است که احتمالا در این صورت برای یک واحد اقتصادی به وجود می آید.

چرا ثبت سندهای حسابداری و رویدادهای مالی اهمیت زیادی دارد؟

آموزش ثبت سند حسابداری – مراحل ثبت رویدادهای مالی

اکنون در نرم افزارهای حسابداری ثبت های حسابداری با وارد کردن اطلاعات یک رویداد مالی در چند جالی خالی انجام می شود، اما در حالت ثبت دستی از آنجا که در هر رویداد مالی 2 حساب دچار تغییر می شود شکل T بهترین شکل و ساختاری استاندارد برای ثبت این رویداد هاست. حسابداری امری 2 طرفه است و در هر ثبت حسابداری، 2 طرف معادله تغییر می کنند تا معادله همچنان برقرار باشد.

این شکل کمک می کند تاثیر مبادلات مالی در دو حساب به طور واضح مشخص باشد. ذکر این نکته لازم است که تغییر هر حساب در قالب یکی از این شکل های T نمایش داده می شود. در ثبت های حسابداری مربوط به هر حساب، افزایش یا کاهش آن در یکی از طرف های ستون T نشان داده می شود و عنوان حساب نیز در بالای خط قرار می گیرد.

اینکه در ثبت سند حسابداری افزایش یا کاهش حساب در کدام طرف از ستون نوشته شود به حساب مورد نظر وابسته است، چرا که افزایش در یک حساب ممکن است در ستون بدهکارها انجام شود و در حساب دیگر ممکن است در ستون بستانکار نوشته شود. در واقع ماهیت هر حساب است که مشخص می کند جمع باقیمانده آن بدهکار باشد یا بستانکار. طرف دارایی معادله معمولا ماهیت بدهکار دارد و طرف بدهی یا سرمایه معادله غالبا بستانکار می شوند.

حسابداری دو طرفه چیست؟

در نهایت ثبت های حسابداری به دفتر کل منتقل می شوند. این ثبت ها در ابتدا در دفتر روزنامه نوشته می شوند که در حالت T نیست، اما بخش های ستون بدهکار و بستانکار و عنوان حساب در آن وجود دارد.

همانطور که اشاره کردیم اولین مرحله از ثبت رویدادها و اسناد حسابداری، شناسایی مدارک و اسناد مثبته است. این اسناد بید نشان دهنده ورود یا خروج پول از واحد اقتصادی باشند تا منعکس کننده یک رویداد مالی محسوب شوند. تفاوتی ندارد که این رویداد خرید یک خودکار باشد یا یک دستگاه آپارتمان، در هر صورت باید مدارک مثبته آن نگهداری و سند حسابداری آن ثبت شود.

آموزش ثبت سند حسابداری – مراحل ثبت رویدادهای مالی

صحت ثبت سندها چطور سنجیده می شود؟

یکی از بهترین راه های مورد استفاده حسابداران برای اطمینان از صحت ثبت سند، تراز آزمایشی است. حسابداران از تراز آزمایشی استفاده می کنند تا جمع مانده بدهکار و بستانکار را مقایسه کنند و بدین واسطه از صحت ثبت ها مطمئن می شوند.

صحت ثبت سندها چطور سنجیده می شود؟

با انواع ثبت های حسابداری آشنا شوید!

به طور کلی ثبت های حسابداری به 6 دسته اصلی تقسیم می شوند که ثبت های پرکاربرد حسابداری نیز در این 6 دسته قرار دارند. این 6 دسته شامل موارد زیر است:

 1. ثبت های حسابداری شرکت های خدماتی
 2. ثبت های حسابداری شرکت های بازرگانی
 3. ثبت های حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی
 4. ثبت های حسابداری شرکت های پیمانکاری
 5. ثبت های حسابداری شرکت های دولتی
 6. شرکت های واردکننده یا اعتبارات اسنادی

مهمترین و پرکاربردترین ثبت های حسابداری

در ادامه توضیحات کوتاهی در رابطه با برخی از انواع ثبت های پرکاربرد حسابداری در شرکت های مختلف ارائه خواهیم داد.

آموزش ثبت های حسابداری اسناد خرید و فروش و معاملات مالی

ثبت اسناد عملیات و معاملات مالی در نمونه دفتر روزنامه از پرکاربردترین و مهمترین ثبت های حسابداری است. مدارک و اسناد وقایع مالی براساس میزان تاثیری که بر معادله حسابداری دارند، تجزیه و تحلیل و بررسی می شوند و در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

اسناد خرید و فروش بیش از هر جای دیگری در شرکت های بازرگانی که عملیات های خرید و فروش زیادی در آن ها انجام می شود دیده می شوند. لازم است دقت کنید که در هنگام ثبت اسناد رویداد مالی، در ستون عطف روزنامه چیزی ننویسید، چرا که در زمان انتقال اطلاعات حساب به دفتر کل، در ستون عطف شماره حساب در نرم افزار حسابداری ثبت می گردد.

در ادامه حساب های مختلف که با اسناد خرید و فروش در ارتباط است را معرفی می کنیم:

 • حساب خرید: ماهیت حساب بدهکار و در سند حساب نیز همیشه بدهکار است.
 • حساب برگشت از خرید و تخفیفات: ماهیت آن بستانکار و همیشه در سند بستانکار است.
 • حساب فروش کالا: ماهیت آن بستانکار و همیشه در سند بستانکار است.
 • حساب برگشت از فروش و تخفیفات: ماهیت آن بدهکار و در اسناد نیز بدهکار است.

آموزش ثبت های حسابداری اسناد خرید و فروش و معاملات مالی

آموزش ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد یکی از فرآیندهای حسابداری است که هر واحد اقتصادی نیازمند داشتن اطلاعاتی در مورد آن است. در ادامه حساب های مربوط به این بخش و جزئیات مرتبط با آن ها را ارائه می دهیم:

 • حقوق پایه: حداقل حقوق هر کارگر که هر ساله حداقل مبلغ آن توسط بخش نامه مشخص می شود.
 • اضافه کاری: تعداد ساعات اضافی که کارگر مشغول به کار است. محاسبات میزان اضافه کاری طبق قوانین وزارت کار انجام می شود.
 • حق مسکن و حق بن و خوار و بار: این دو مورد هم از مزایای اجباری هستند که هر سال حداقل مبلغ آن ها مشخص و پرداخت می شود.
 • حق اولاد، حق ماموریت، بیمه سهم کارفرما، بیمه سهم کارگر، مالیات حقوق سالانه سازمان امور مالیاتی، مساعده، وام، حقوق پرداختنی و سایر مزایا از دیگر حساب های مرتبط با ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد هستند.

ثبت سند بستن حسابهای موقت و تنظیم تراز آزمایشی اختتامیه

از مهمترین و پرکاربردترین ثبت های حسابداری که در پایان سال مالی انجام می گیرد یکی ثبت سند بستن حساب های موقت و دیگری تنظیم تراز آزمایشی اختتامیه است.

انتقال از دفتر روزنامه معین به دفتر کل

نوشتن جزئیات حساب ها و تجزیه و تحلیل وقایع مالی و ثبت اسناد ذکر شده در دفتر روزنامه، طبق لیست طبقه بندی شده حساب های دفتر کل انجام می گیرد.

نتیجه گیری

ثبت های حسابداری به نوعی از اصول حسابداری محسوب می شوند. مقدماتی که حتی حسابداران مبتدی نیز باید از آن ها آگاه و از دانش کافی برای انجام این امور برخوردار باشند. البته ذکر این نکته لازم است که ثبت های حسابداری اهمیت زیادی در صحت اسناد حسابداری داشته و به همین دلیل این کار معمولا توسط حسابداران خبره و با تجربه استفاده می شود.

زن قوی و موفق چه ویژگی‌هایی دارد و چه رفتارهایی انجام می دهد؟

زن قوی

ویژگی‌های زن قوی و موفق از دیگر زنان متمایز است. زنان موفق روحیه خاص و منحصر به فردی دارند. کسب درجات عالی اخلاقی و موفقیت‌های بزرگ در زندگی برای زنان امری مهم و موفقیت آمیز محسوب می‌شود.

مواجهه با موانع زندگی، مراقبت‌های جسمی و روحی، حفظ یک طرز فکر مثبت، اعتماد به نفس و یافتن یک راه حل مفید در مواقع اضطراری و از خصلت‌های زن قوی است.

راهکارهای بسیاری برای داشتن یک زندگی شاد و بی دغدغه وجود دارد. همچنین صفات اخلاقی بسیاری نیز وجود دارد که زنان موفق همواره سرلوحه کارهای خود قرار می‌دهند.

در ادامه در این مطلب در نت نوشت شما را با ویژگی‌های یک زن قوی آشنا می‌سازیم.

فهرست عناوین این مطلب

ویژگی‌های زن قوی

گاهی خطر کنید

فرصت‌های بسیاری در زندگی وجود دارد که شما را به پله‌های بالاتر می‌رساند. همیشه راه‌ها هموار و بی دردسر نیستند. گاهی لازم است برای دست یافتن به اهداف مسیری را انتخاب کنید که با مشکلات و خطرات بسیاری همراه است.

زن قوی تصمیم گیری‌های مهم در زمینه تحصیل، ازدواج، خانواده، ارتباطات و حتی بچه دار شدن را به موقع انجام می‌دهد. نگرانی در مورد مسیری که انتخاب می‌شود کار درستی نیست.

این را بدانید که زنان قدرتمند همیشه کمی خطر می‌کنند تا پاداشی که می‌خواهد را بدست آورند.

از خود مراقبت کنید

زنان به دلیل شرایط فیزیکی و روحیه خاصی که دارند آسیب پذیرتر هستند. برای دستیابی به شادی و سلامتی همواره از خودتان مراقبت کنید. مراقبت از جسم و روان یکی از مهمترین کارهایی است که هر زن در طول تمام دوره‌های زندگی‌اش باید رعایت کند.

زن قوی هیچگاه بهانه گیری نمی‌کند

اگر می‌خواهید به عنوان یک زن قوی شناخته شوید نقش قربانی را بازی نکنید. در هر موقعیت و شرایطی که هستید و هر اتفاقی که افتاد از شرایط بهانه جویی نکنید.

افکار منفی را دور کنید که این افکار مانع مقاومت شما در شرایط سخت هستند. یک زن قدرتمند در هر شرایط خود را قوی نگه می‌دارد و از بهانه گیری‌های مختلف دوری می‌کند.

خود را به چالش بکشید

شما به عنوان یک زن قدرتمند همیشه می‌بایست در حال رشد و یادگیری باشید. به طور مستمر اطلاعات کسب کنید و تجربه‌های جدیدتان را به چالش بکشید.

کتاب جدید بخوانید، نقاشی بکشید، پازل درست کنید و هر کاری که سبب فعالیت های ذهنی می‌شود را انجام دهید. حتی آموختن دستورالعمل‌های کوچک هم می‌تواند سبب رشد ذهنی شما شود.

بر امور مالی کنترل داشته باشید

همیشه مسائل مالی خود را کنترل کنید. حسابدار خودتان باشید و بخش مالی زندگی تان را به عهده بگیرید. برنامه ریزی کنید و همه آنچه را که نیاز دارید خریداری کنید.

پس انداز و صرفه جویی را همیشه در نظر داشته باشید تا بتوانید بخشی از رویاهایتان را به دست بیاورید. یک زن قوی دچار مشکلات مالی نخواهد شد.

یک زن قدرتمند کمک کنید

زمانی می‌توانید یک زن قوی باشید که یک گام از اطرافیانتان جلوتر باشید. یکی از ویژگی‌های زن قوی این است که به دیگر انسانها کمک می‌کند.

این کمک‌ها می‌تواند از هر نوعی باشند، کمک مالی، کمک عاطفی، کمک خانوادگی یا هر مورد دیگر. کافیست در مواقع نیاز به نزدیکانتان کمک کنید. این کمک حتی می‌تواند گپ زدن با یک دوست باشد. کمک کردن به دیگران لذت بخش است و شما را به موفقیت می‌رساند.

شاکی نباشید

زنان قوی شکایت نمی‌کنند. شکایت کردن در واقع یک اتلاف وقت محسوب می‌شود. به جای اینکه بنشینید و حس تاسف داشته باشید راهکاری پیدا کنید. اگر مسئله‌ای شما را ناراحت می‌کند یا آن طور که دوست دارید نیست، فقط خودتان می‌توانید حلش کنید. شکایت کردن به دیگران مشکل شما را حل نخواهد کرد.

بدون ترس جلو بروید

زنان قدرتمند مجموعه‌ای از اهداف هستند که برای رسیدن به آنها همواره تلاش می‌کنند. صبر کردن برای اینکه دیگران چگونه می‌توانند کمکشان کنند کاری اشتباه است.

یک زن قوی به اندازه کافی شجاع است و ترسی به خود راه نمی‌دهد. زنانی می‌توانند موفق باشند که ترسی از رسیدن به اهدافشان نداشته باشند.

زن قوی مهربان است!

احساسات درونی مثبت که معمولا منجر به مهربانی می‌شود از خصوصیاتی است که برای بیشتر آقایان مورد توجه است. همدلی در همه افراد و نه فقط در زنان جذابیت خاص خود را دارد. شخصی که می‌تواند احساساتش را نسبت به دیگران به صورت همدلی، کمک، همراهی و مهربانی بروز دهد در بین آقایان بسیار جذاب و دوست داشتنی است.

مهربانی یک ابزار کاملا مفید در بیشتر روابط است که برای پایان اختلافات و تفاوت سلایق راهکار مناسبی به نظر می‌رسد.

در بین زوج هایی که اختلافات خانوادگی‌شان را با توهین و کلمات توهین آمیز و آن‌هایی که با مهربانی حل و فصل می‌کنند، زوج هایی که مهربانی را انتخاب کرده‌اند موفقیت چشمگیری در ادامه دادن به زندگی مشترک داشته اند.

زن قوی شوخ طبع است

لبخند یکی از نکات مثبت در چهره هر فرد است. زنانی که همیشه لبخند می‌زنند و بشاش هستند بیشتر در معرض انتخاب مردان قرار می‌گیرند. جدی گرفتن مسائل مهم حتی مسائل کاری از یک جلسه گرفته تا یک معامله بزرگ سبب موفقیت یک زن نخواهد بود. زنانی که بتوانند در مواقع کاملا جدی هم حس شوخ طبعی و لبخند زدن را حفظ کنند بی شک انرژی مثبت بیشتری اشاعه می‌دهند.

هدفمند بودن از ویژگی‌های یک زن قوی است

هر انسان در طول دوران مختلف زندگی‌اش می‌بایست اهداف بلند یا کوتاه مدت مشخص شده داشته باشد. انسان هایی که جایگاه خود را پیدا می‌کنند و با هدف به سراغ یک موضوع می‌روند از ویژگی جذاب بودن برخوردار هستند.

وقتی یک زن دقیقا بداند که از زندگی چه می‌خواهد و برای رسیدن به آن چه مسیری را باید انتخاب کند، اعتماد به نفس قوی و بالایی دارد که بی شک مورد توجه اطرافیانش قرار خواهد گرفت.

بین اعتماد به نفس و هدفمند بودن فاصله زیادی است ولی برای رسیدن به هدف می‌بایست اعتماد به نفس کافی داشت.

یکی از ویژگی‌های زن قوی که مورد احترام و ارزش مردان قرار می‌گیرد این است که هدف داشته باشد و برای رسیدن به آن نیز برنامه ریزی دقیقی انجام دهد.

زن قوی احساس مسئولیت دارد

مسئولیت پذیری احساسی است که برای مردان بسیار جذابیت دارد. بیشتر مردان خواهان زنی هستند که دیگران را به خاطر کوتاهی‌های رفتاری سرزنش نکنند و در برابرشان با اشک و خشم پاسخگویی نداشته باشند.

زنانی که بتوانند با کنترل احساسات رفتارهای نابالغانه دیگران را پوشش دهند برای مردان جذابیت زیادی خواهند داشت. هیچ کس به اندازه خود شخص نمی‌تواند کنترل احساسش را به عهده بگیرد.

پذیرش مسئولیت به طوری که بتوان احساس را تحت حمایت خود داشت کاری دشوار است که بی شک از خصلت‌های مفید زنان موفق و جذاب به شمار می‌رود.

زن قوی مهارت‌های ارتباطی دارد

نحوه ارتباطات یکی از راه‌های بسیار عمیق و دقیق و صد در صد تاثیر گذار در روابط است. توانایی گفتگو‌های معنی دار و عمیق که کیفیت جذابی داشته باشند و یا اینکه در مواقع لازم درک بسیاری از مسائل و صحبت کردن به موقع و در زمان لازم، بیان خواسته و بسیاری از مهارت‌های ارتباطی می‌تواند یک رابطه بلند مدت را رقم بزند.

منصفانه فکر کردن و انتظارات صحیح از اطرافیان و مخاطب خود داشتن، می‌تواند یکی از مهارتهای ارتباطی باشد که منجر به یک امتیاز مثبت برای هر فرد شود. ارتباطات قوی که همه از گفتگو‌های صحیح و به موقع و به جا می‌آیند یکی از مهارتهایی است که یک زن می‌تواند به وسیله آن یک رابطه را استحکام بخشیده و یا امور مالی و نظر قوی آن را متلاشی کند.

او همه‌چیز را در نظر دارد

زن قوی خود نیک واقف است که می‌بایست بر چیزها کنترل داشته باشد و نه آن که به سبب هر ماجرایی مضطرب شود و دچار پریشانی خاطر گردد.

یک زن قوی این قابلیت را دارد که همه چیز را در نظر داشته باشد و عواقب‌شان را بسنجد.

او به خوبی می‌داند که چه چیز مهم است و چه چیز اهمیت ندارد و به همین سبب قادر به آن است که اولویت‌هایش را به خوبی ترتیب دهد و بر طبق آن‌ها رفتار کند.

یک زن قوی، امور را در چشم‌اندازهایی مناسب می‌نگرد و آن اندازه قوی هست که به امور کوچک اجازه‌ی آن را ندهد که دچار اضطرابش سازند.

او می‌داند چگونه «نه» بگوید

یک زن قوی می‌داند که چگونه در روابطش مرزها را تشخیص داده و تنظیم‌شان کند. او می‌داند که چه زمان به «نه» گفتن نیاز است و می‌داند که چگونه «نه» بگوید. او خود را برای راحتیِ فردی دیگر تحت فشار نمی‌گذارد.

او مدت زمانی را به تنهایی می‌گذراند

کم نیستند کسانی که بر این گمان اند که می‌بایست تمامی زمان خود را با همسر و یا دوستان‌شان سپری کنند، اما این باوری غلط است.

گذراندن مدت‌ زمانی مشخص به تنهایی یکی از روندهای دست یافتن به آرامش و حفظ قدرت روحی و عاطفی است.

لذا این‌گونه می‌توان گفت که زنی که از لحاظ ذهنی و روحی از قدرت بالایی برخوردار است می‌داند که چگونه میان زندگی اجتماعی و اوقات تنهایی‌اش تعادل برقرار کند.

او چشم‌انداز مثبت خود را حفظ می‌کند

زن قوی‌ که روانشناسی امروز در نظر دارد کسی است که به هیچ روی امید خود را از کف نمی‌دهد.

او اعتقادی فراوان به خود و توانایی‌های خود دارد و دیگران را مجالِ آن نمی‌دهد که پایین‌اش آوَرند.

او همواره قادر به شناخت و دنبال کردن چیزهای خوب است به جای آن که ذهنش را منحصراً معطوفِ چیزهای منفی سازد.

زن قوی از عشق نمی‌ترسد

زنی که از لحاظ روحی قوی است از عاشق بودن هراس ندارد. همچنین او نگران آن نیست که به دیگران نشان دهد که در رابطه‌ی عاطفی به سر می‌برد. او برای چیزی منتظر نمی‌ماند

از خصوصیات یک زن قوی اینست که می‌داند چه می‌خواهد. او در ترک کردن کسی که قادر به تأمین نیازهایش نیست لحظه‌ای درنگ نمی‌کند.

او به خوبی قادر به تشخیص این نکته است که رابطه چه زمانی کار می‌کند و چه زمانی نه. این زن به شدت سرشار از شور و احساس است.

او به تبعات تصمیمات و فعالیت‌های خود آگاه است

زن قوی نیک واقف است که هر تصمیم و هر عملی که انجام دهد چه تبعاتی به همراه دارد. او به خوبی می‌پذیرد هر آن‌چه را که از تصمیمات و اعمال او ناشی می‌شود.

زنان موفق بسیاری در جوامع مختلف دیده می‌شوند که با رفتار و اخلاق مناسب به عنوان یک فرد کامل در نظر بسیاری از اطرافیان شان می‌درخشند.

این باورها و چند نکته از جمله خصلت هایی است که کم و بیش در هر زن بالغی دیده می‌شود که بیشتر مردان بسته به سلیقه شیفته و جذب آن می‌شوند.

موفقیت نصیب انسانهایی می‌شود که بتوانند با هدف و برنامه ریزی جلو بروند. زنان نیز می‌توانند موفق و قوی باشند به نحوی که نیاز به کمک دیگران نداشته باشند. کافیست خود را باور داشته باشید و در رسیدن به اهدافتان اراده‌ای قوی داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.