تجزیه و تحلیل کانال نزولی


کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن

کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی و مورب اجرا شوند. می تواند برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.

نکات کلیدی

  • یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
  • با یک کانال فیبوناچی ، تجزیه و تحلیل کانال نزولی خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
  • پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.

نحوه محاسبه کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.

در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.

یک نقطه شروع (یک بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان تجزیه و تحلیل کانال نزولی پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

کانال فیبوناچی به شما تجزیه و تحلیل کانال نزولی چه می گوید؟

برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.

ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.

خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.

خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد را افزایش دهند.

معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.

این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.

در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا قیمت از روند نزولی خود بالاتر رود.

قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود

نحوه ترسیم کانال فیبوناچی

اگر از سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:

تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد

در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید

نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)

سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)

کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن

کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی و مورب اجرا شوند. می تواند برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.

نکات کلیدی

  • یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
  • با یک کانال فیبوناچی ، خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
  • پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.

نحوه محاسبه کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.

در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.

یک نقطه شروع (یک بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

کانال فیبوناچی به شما چه می گوید؟

برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.

ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.

خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.

خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد را افزایش دهند.

معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.

این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.

در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا قیمت از روند نزولی خود بالاتر رود.

قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، تجزیه و تحلیل کانال نزولی تجزیه و تحلیل کانال نزولی همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود

نحوه ترسیم کانال فیبوناچی

اگر از سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:

تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد

در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید

نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)

سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)

زنگان در کف کانال صعودی و روی میدلاین کانال نزولی روی تلاقی قوی محدوده ی 39

تحلیل های روزانه یکشنبه بیست و هفت شهریور ۱۴۰۱ بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال شتران زیر سقف یک کانال نزولی متوقف شده است، RSI یک مرتبه برای

دوشنبه بیست تیر ، تکنیکال، روند صعودی

▪️زیر سقف یک کانال نزولی متوقف شده است، RSI یک مرتبه برای شکست این کانال حمله کرده است اما موفق نشده است، محدوده 505 تا 515 حمایت مهمی دارد، اگر موفق شود 555 را به بالا بشکند می توان امید به شروع یک روند صعودی داشت، اما اگر به زیر 505 نفوذ کند حمایت مهم 480 خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپنا حد ضرر 680 در نظر بگیرید ، اگر زیر این عدد تثبیت کند چون

دوشنبه بیست تیر ، تکنیکال، پیش بینی، روند نزولی، شپنا

📌تحلیل تکنیکال شپنا

▪️حد ضرر 680 در نظر بگیرید ، اگر زیر این عدد تثبیت کند چون کوآلیتی لاین رو در داخل کومو بریک خواهد کرد می تونه تا 635 و حتی در صورت تداوم روند نزولی تا 600 نزول کند.
اما حفظ 680 می تونه نشانه خوبی برای شپنا باشه و با شکست مقاومت 700 به اهداف 725 و 750 برسه، اما تجزیه و تحلیل کانال نزولی شکست 750 فعلا پیش بینی نمی شود.

📌تحلیل تکنیکال فروی

▪️حمایت خوبی در 1350 دارد که می تواند در این محدوده مورد تقاضا قرار گیرد. حد ضرر 1280 در نظر داشته باشید

تحلیل تکنیکال وتجارت هنوز نتوانسته خط روند نزولی بلندمدت خود را عبور کند و

دوشنبه بیست تیر ، تکنیکال، روند نزولی، حد ضرر

📌تحلیل تکنیکال وتجارت

▪️هنوز نتوانسته خط روند نزولی بلندمدت خود را عبور کند و تا زمانیکه بالای خط روند نزولی قرار نگرفته به دید میانمدت و بلندمدتی ارزش ورود ندارد. اما در محدوده 158 تا 162 یک حمایت خوب دارد. حد ضرر برای افرادی که سهم را دارند 152 می باشد

زنگان در کف کانال صعودی و روی میدلاین کانال نزولی روی تلاقی قوی محدوده ی 39

دوشنبه بیست تیر ، واگرایی

زنگان در کف کانال صعودی و روی میدلاین کانال نزولی روی تلاقی قوی محدوده ی 3950 حمایت بسیار قوی دارد ، واگرایی مثبت در سهم وجود دارد ، منتظر افزایش حجم با تابلوی خوب در این محدوده حساس هستیم

زشگزا در محدوده حمایتی 475 قرار دارد دو تا کندل دوجی پشت سرهم زده است روی حمایت اگر حجم‌ بالا رود و یک کندل تایید بدهد اجازه ورود هست

لایت کوین تا نیمه شب از ۱۸۰ دلار عبور میکند

نمودار تجزیه و تحلیل قیمت 24 ساعته لایت کوین دیروز کمی صعودی بود. در ساعات پایانی دیروز ، خرس ها یک کانال نزولی را چرخاندند. با این حال ، در پنج دقیقه اول در نمودار تجزیه و تحلیل قیمت امروز لایت کوین ، گاوها کنترل بازار را در دست گرفتند و قیمت ها را بالاتر بردند.

کانال صعودی با مقاومت قوی در 172 دلار به پایان رسید. قیمت لایت کوین متغیر بود و اغلب در شکل سر و شانه معامله می شد زیرا بسیاری از فروشندگان در تجزیه و تحلیل کانال نزولی تجزیه و تحلیل کانال نزولی بازار LTC/USD بودند. گاوها روی میز طراحی بودند و برنامه هایی برای تغییر روند نزولی داشتند. یک ساعت پس از شروع نمودار روزانه ، گاوها در کمترین سطح روزانه 169.1 دلار سد مهمی ایجاد کردند. از آن زمان ، گاوها کنترل بازار را در دست داشتند.

تجزیه و تحلیل قیمت 24 ساعته لایت کوین نشان داده است که محدوده معاملات روزانه LTC/USD از پایین ترین سطح روزانه 168 دلار-174 دلار شروع می شود. چنین دامنه وسیعی نشان دهنده افزایش نوسانات در 24 ساعت گذشته است. حجم معاملات لایت کوین 5 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر 2.3 میلیارد دلار است. در زمان نوشتن این مقاله لایت کوین در رتبه 16 با تسلط 0.55 درصدی در بازار و در مجموع 11 میلیارد دلار سرمایه بازار قرار دارد.

در نمودار قیمت چهار ساعته ، کندل های سبز بیشتر از کندل های قرمز هستند که نشان می دهد روحیه بازار خوش بینانه است. به نظر می رسد LTC/USD در یک الگوی سر و شانه قرار دارد ، که معامله گران آن را یک روند صعودی می دانند.

XAUUSD : ادامه تحرکات طلا در کانال ضعیف نزولی

در روز گذشته نیز تحرکات قیمت گذاری طلا ، علارغم تلاش خریدارن اما در همان محدوده 1820 دلار در هر اونس باقی ماند.

دیروز سخنرانی خانم لاگارد در سمت رئیس بانک مرکزی اروپا انجام شد. ایشان بر لزوم کنترل رشد سرسام آور تورم تاکید ویژه کرد. خانم لاگارد افزایش نرخ بهره را به میزان 25 واحد پایه برای ماه جولای لازم دانست و عنوان کرد که در صورت نیاز این افزایش برای ماه سپتامبر در ارقام بالاتر خواهد بود.

ناحیه یورو که در بین کشورهای به هدف کنترل نرخ تورم ، آخرین منطقه ای است که تصمیم به افزایش نرخ بهره خود گرفته است حالا مجموعا به جمع کشورهای کنترل کننده پیوسته است.

ناحیه یورو که از بیشترین تاثیر گذاری جمله روسیه به اکراین رنج می برد ، حالا در دام تورمی دو رقمی گرفتار است که پیش بینی می شود به زودی دو رقمی شود. این در حالی است که وضعیت بازار کار در این ناحیه مطلوب نیست و با افزایش قیمت هایی که حاصل افزایش تقاضا نیست روز به روز بیشتر به خطر رکود نزدیک تر می شود.

بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کاهش تجزیه و تحلیل کانال نزولی خود را تا مرز 3 درصد ادامه داد، سطحی که در سه هفته گذشته مشاهده نشده بود.

زیرا سرمایه گذاران همچنان به انباشت دارایی های امن در میان نگرانی ها مبنی بر اینکه شرایط مالی سخت تر می تواند اقتصاد ایالات متحده را وارد رکود کند، ادامه می دهند.

مقامات فدرال رزرو بار دیگر بر عزم خود برای مهار تورم تاکید کرده اند و انتظارات را برای افزایش متوالی 75 واحد پایه در ماه جولای تعیین کرده اند. در همین حال، داده‌های اقتصادی همچنان تصویر تیره‌ای را نشان می‌دهند، از جمله ارقام تولید ناخالص داخلی بدتر از حد انتظار و داده‌های وخیم اعتماد مصرف‌کننده.

با افزایش خریداران اوراق قرضه و تمایل به دارائی های امن ، اما همچنان شاخص دلار در حال تلاش برای صعود بالای 105 واحد است. افزایش تقاضا برای دارایی های امن که دلار با افزایش نرخ های بالایی که در پیش دارد همچنان گزینه جذاب تری در برابر دیگر ارزهای بازار است.

اما طلا سقوط سنگینی را در برابر دلار تجربه نمی کند چرا که بخش از امن بودن بازار را به دوش می کشد.

ادامه این کاهش تا محدوده حمایت قبلی 1808 - 1805 دلار همچنان مورد انتظار است. اما در صورتی که بازار بخواهد چرخشی را انجام دهد با شکست مقاومت 1822 - 1824 دلار اخطار اولیه حمایتی بازار را صادر می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.